Show simple item record

dc.contributor.authorKopka, Jolanta
dc.date.accessioned2014-12-05T08:01:15Z
dc.date.available2014-12-05T08:01:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5813
dc.description.abstractW artykule omówione zostały przemiany moralności wraz z przejściem od społeczeństwa nowoczesnego do ponowoczesnego oraz pierwotne i wtórne przyczyny tych przemian. Opis ich uwarunkowań został sprowadzony do charakterystyki aporii: globalizacji, wolności, indywidualizmu, mediatyzacji i technicyzacji oraz procesów postępującej pragmatyzacji życia społecznego, sprzyjającej rozwojowi technicznemu i przekształcającej mentalność ludzi i samą moralność. Podstawowa teza została sprowadzona do stwierdzenia wpływu rozwoju technik informatycznych na obszar wolności jednostki, grożący ograniczeniem tej wolności i indywidualności ludzi, a więc de facto – likwidacją samej moralności jako będącej emanacją wolnych podmiotów moralnych. W artykule zostały przedstawione możliwe scenariusze dalszych przemian moralności, a także szansa na jej odnowę, tkwiąca we wzroście znaczenia autonomii moralnej osób i odwołania się do dyspozycji etycznej ludzi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 48
dc.subjectmoralnośćpl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectwolność moralnapl_PL
dc.subjectindywidualizmpl_PL
dc.subjectmediatyzacjapl_PL
dc.subjecttechnicyzacjapl_PL
dc.titleMoralność ratunkiem czy przeszkodą dla współczesnego człowieka? Opis stanu i analiza przemianpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number35-51pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Socjologii, Instytut Dziennikarstwa i Socjologii, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Społeczna Akademia Nauk w Łodzipl_PL
dc.referencesBauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z. (2012), Etyka ponowoczesna, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z. (2013), Płynna inwigilacja rozmowy, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBull N. J. (1970), Moral Judgement from Childhood to Adolescence, Routledge & K. Paul, London.pl_PL
dc.referencesCastells M. (2013), Władza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarrick A., Söderberg J. (1994), Människovärdet och Makten, Stockholmia förlag, Stockholm.pl_PL
dc.referencesKopka J. (2000), Społeczny wymiar postrzegania moralnego. Studium socjologiczne, Wydawnic- two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKopka J. (2008), Jednostka wobec moralności – subiektywna wizja przyszłości, [w:] J. M a - riański, L. Smyczek (red.), Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo WAM, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Kraków, s. 57‒75.pl_PL
dc.referencesKopka J. (2010), Ucieczka od wartości, [w:] J. K o p k a, G. M a t u s z a k (red.), Problemy współczesnej demokracji i moralności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 205‒227.pl_PL
dc.referencesKorab K. (red.) (2010), Wirtual. Czy nowy wspaniały świat?, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMakarenko V. (2013), Nowy wspaniały świat 2.0, „Gazeta Wyborcza”, 31 sierpnia – 1 września, s. 32‒33.pl_PL
dc.referencesOrliński W. (2010), Koniec prywatności, „Gazeta Wyborcza”, Duży Format, 22 lipca, s. 8‒9.pl_PL
dc.referencesPopper K. R. (1997), Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSommmers Ch. H. (2012), Ethics and Society: Vice and Virtue in Everyday Life, Cengage Le- arning, Stamford (CT).pl_PL
dc.contributor.authorEmailjkopka51@wp.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record