Show simple item record

dc.contributor.authorSwadźba, Urszula
dc.date.accessioned2014-12-08T08:25:33Z
dc.date.available2014-12-08T08:25:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5818
dc.description.abstractArtykuł bazować będzie na koncepcji teoretycznej Ronalda Ingleharta dotyczącej przejścia społeczeństwa od wartości materialistycznych (tradycyjnych) do postmaterialistycznych (nowoczesnych). Pokrótce przedstawione zostaną założenia tej koncepcji. Następnie omówione skrótowo wyniki badań własnych autorki nad wartościami pracy, rodziny i religii. Badania były przeprowadzone w społecznościach śląskich. Pokażą one, na jakim etapie przechodzenia od wartości materialistycznych do postmaterialistycznych znajduje się społeczeństwo polskie. W ostatnim akapicie autorka odpowie na pytanie, czy mamy do czynienia z kryzysem, czy z transformacją systemu wartości Polaków.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 48
dc.subjectwartościpl_PL
dc.subjectpracapl_PL
dc.subjectrodzinapl_PL
dc.subjectreligiapl_PL
dc.subjectwartości materialistycznepl_PL
dc.subjectwartości postmaterialistycznepl_PL
dc.titlePraca, religia, rodzina. Od wartości materialistycznych do postmaterialistycznych?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number53-66pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicachpl_PL
dc.referencesBorowik I. (2002), Przemiany religijności polskiego społeczeństwa, [w:] M. M a r o d y (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XX wieku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 381‒396.pl_PL
dc.referencesGórny A. (2008), Religijność śląska a procesy sekularyzacyjne, [w:] U. S w a d ź b a (red.), Śląski świat wartości. Z badań empirycznych w Rybniku, Wydawnictwo Gnome, Katowice, s. 95‒118.pl_PL
dc.referencesHuman Beliefs and Values. A cross-cultural sourcebook based on the 1999‒2002 values surveys (2004), R. Inglehart et. al. (eds.), Siglo Veintiuno Editores, Mexico ‒ Buenos Aires.pl_PL
dc.referencesI n g l e h a r t R. (1977), The Silent Revolution: Changing Values and Political Systems among Western Publics, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesInglehart R., Basanez M., Moreno J. (1998), Human Values and Beliefs; A Cross-Cultural Sourcebook, Michigan University Press, Ann Arbor.pl_PL
dc.referencesKwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMariański J. (2001), Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesRabusic L., Hamanova J. (red.) (2009), Hodnoty a postoje v CR 1991‒2008. Pramenna publikace European Values Study, Masarykova univerzita, Brno.pl_PL
dc.referencesSiemieńska R. (2004), Od wartości postmaterialistycznych do materialistycznych – casus Polski, [w:] M. M a r o d y (red.), Zmiana czy stagnacja, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 177‒206.pl_PL
dc.referencesSikorska M. (2002), Zmiany postaw Polaków wobec pracy: lęk przed bezrobociem i samorealizacją, [w:] A. J a s i ń s k a-K a n i a (red.), Polacy wśród Europejczyków, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 22‒45.pl_PL
dc.referencesSlany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Wydawnictwo Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesSwadźba U. (2001), Śląski etos pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesSwadźba U. (2008), Praca jako wartość w życiu Ślązaków, [w:] U. S w a d ź b a (red.), Śląski świat wartości, Wydawnictwo Gnome, Katowice, s. 65‒79.pl_PL
dc.referencesSwadźba U. (2012), Wartości – pracy, rodziny, religii. Ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesŚwiątkiewicz W. (1997), Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku, Wydawnictwo Instytut Górnośląski, Katowice.pl_PL
dc.referencesZiółkowski M. (2000), Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie ‒ tendencje ‒ interpretacje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesZygmunt A. (2008), System wartości rybniczan, [w:] U. S w a d ź b a (red.), Śląski świat warto- ści, Wydawnictwo Gnome, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 49‒64.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R. (2005), Wartości i normy w życiu Polaków, komunikat z badań CBOS, www.cbos.pl, 23.03.2007.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R. (2006), Znaczenie religii w życiu Polaków, komunikat z badań CBOS, www.cbos.pl, 16.11.2011.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R. (2008a), Dwie dekady przemian religijności w Polsce, komunikat z badań CBOS, www.cbos.pl, 23.03.2011.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R. (2008b), Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego, komunikat z badań CBOS, www.cbos.pl, 24.08.2011.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R. (2010), Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków, komunikat z badań CBOS, (BS/99/2010), www.cbos.pl, 16.08.2011.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R. (2011), Stosunek Polaków do pracy i pracowitości, komunikat z badań CBOS, www.cbos.pl, 16.09.2011.pl_PL
dc.referencesLewandowska J., Wenzel M. (2004), Praca jako wartość, komunikat z badań CBOS, www.cbos.pl, 23.08.2006.pl_PL
dc.referencesWciórka B. (2008), Religijność Polaków na przełomie wieków, komunikat z badań CBOS, www.cbos.pl, 02.03.2009.pl_PL
dc.contributor.authorEmailurszula.swadzba@us.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record