CONTENT

 1. The Place and Role of Export-promoting Policy in the Concepts of Foreign Economic Policy
  Agnieszka Drożdzyńska
 2. Dumping as a Sign of a Faulty Competition
  Anetta Kuna-Marszałek
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Dumping as a Sign of a Faulty Competition 

  Kuna-Marszałek, Anetta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Stosowanie dumpingu w praktyce nie jest zjawiskiem sporadycznym, ponieważ rynki zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się działają w warunkach konkurencji niedoskonałej, co wymusza dostosowywanie strategii ...
 • The Place and Role o f Export-promoting Policy in the Concepts of Foreign Economic Policy 

  Doroźyńska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie polityki proeksportowej w świetle koncepcji zagranicznej polityki ekonomicznej, a także ocena jej efektywności z teoretycznego i empirycznego punktu widzenia.