Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Polska po 15 latach - efekty transformacji systemowej
Redaktorzy naukowi tomu: Stefan Krajewski, Anna Stępniak-Kucharska
Recenzent: Krystyna Gawlikowska-Hueckel


Recent Submissions