Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych
pod redakcją
Czesława Domańskiego i Jadwigi Sucheckiej


Publikację tę dedykujemy Panu Profesorowi Władysławom Wełfe z okazji 80. urodzin - Koledzy i współpracownicy

Recent Submissions

View more