Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wybrane problemy)

Recent Submissions

 • Osoby niepełnosprawne jako zasoby pracy 

  Ratajczyk, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The drive for stimulating economic activity of disabled persons is a serious challenge in our times. The starting point in the article is statistical analysis of the population of disabled workers in the context of their ...
 • Współczesne relacje między pracą zawodową a rodziną 

  Zarychta, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The article discusses the question of harmonising work life and personal life in the context of modern determinants. It presents selected issues connected with the work-personal life balance and directions of action ...
 • Demograficzne uwarunkowania konieczności wzrostu zatrudnienia starszych pracowników w krajach Unii Europejskiej 

  Czajka, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The age structure of societies living in EU member slates is changing significantly: the share of persons at retirement age in the total number of population is steadily growing, whereas the proportion of the pre-working ...
 • Aktywność zawodowa osób w zaawansowanym wieku 

  Urbaniak, Bogusława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The ageing of European societies does not necessarily have to decrease the productivity of economies. After some preliminary conditions have been met, targeted actions built on a selection of forms of work and work ...
 • Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości Firmy 

  Feliniak, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Die environments in which modern organizations operate are changing rapidly. The development of modern technologies, particularly information technologies, necessitates new forms of behaviour. It is believed that in the ...
 • Kompetencje w organizacji 

  Rogozińska-Pawełczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The article discusses the issue of competencies in an organization. It provides an overview of various approaches to the nature of competencies that can be found in the literature of the subject today. The terminological ...
 • Strategiczny charakter motywowania 

  Kołodziejczyk-Olczak, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Modern organizations frequently raise the issue of motivation and motivating the workforce. In many cases, the motivation system is understood as a set of tools and instruments that managers apply to influence the behaviour ...
 • System wynagradzania w zakładowych układach zbiorowych pracy w sektorze przedsiębiorstw 

  Oleksiak, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The article presents results of a survey investigating pay systems operated under collective agreements in the enterprise sector against a backdrop of changes taking place in the external and internal environment of ...
 • Zarządzanie kapitalem ludzkim w przemyśle piwowarskim 

  sadowski, adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The article presents practices within human capital management in the brewing industry in Poland using as an example two largest capital and manufacturing groups: Lech Browary Wielkopolskie and Grupa Kapitałowa Żywiec. ...
 • Kariery zawodowe w optyce młodej generacji pracowników 

  Bohdziewicz, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Employment and the labour market are dramatically changing these days. Clear symptoms of the changes can be seen also in the career-related attitudes, expectations and aspirations of the young generation of workers. A ...