Recent Submissions

 • Modelling and Projection of the Trade Shares of the Intra-CMEA Foreign Trade 

  Defin-Tomczyk, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
  Celem artykułu jest prezentacja i porównanie zastosowania alternatywnych metod łączenia ekonometrycznych modeli poprzez macierz udziałów handlu w ekonometrycznym modelu krajów RWPG. Omówione zostały teoretyczne podstawy ...
 • Econometric Model of Foreign Trade Flows of the European CMEA Countries 

  Tomczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
  W artykule przedstawiono zagadnienia specyfikacji równań handlu zagranicznego, odzwierciedlające mechanizmy funkcjonowania handlu krajów RWPG z krajami wspólnoty, jak i z krajami niesocjalistycznymi. Omówione zostały ...
 • Model of Employment in the CMEA Countries 

  Potargowicz, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
  Artykuł stanowi próbę modelowania zatrudnienia w siedmiu krajach wchodzących w skład RWPG. Ze względu na powiązania sektora zatrudnienia z innymi blokami makromodelu gospodarki krajów RWPG w głównej mierze analizowano ...
 • Analysis of Investment Processes in the CMEA Countries 

  Miszczyńska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
  Opracowanie to zawiera wyniki prac nad modelowaniem sektora inwestycji i majątku trwałego gospodarek krajów RWPG w latach 1960-1978 oraz analizę procesów inwestycyjnych do 1980 r., realizowanych w ranach tematu "Prognozy ...
 • CMEA Economies - Models and Forecasts Based on IES Systems 

  Gajda, Jan B.; Tomczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
  W artykule przedstawiono założenia i strukturę modeli gospodarki krajów RWPG, zbudowanych w Instytucie Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego. Modele te, mające kilka wersji, zaprezentowano w postaci systemu ...
 • Preface 

  Welfe, Władysław; Tomczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)