CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Janusz Skodlarski
 2. Gospodarka światowa w ostatnich trzech dekadach XX w.
  Rafał Matera, Janusz Skodlarski
 3. Nowa ekonomia instytucjonalna: nowe spojrzenie na istotę gospodarowania i rozwój
  Janina Godłów-Legiędź
 4. Kształtowanie się świadomości globalnej a rozwój myśli ekonomicznej
  Joanna Dzionek-Kozłowska
 5. Polityka rolna Wspólnot Europejskich
  Włodzimierz Puliński

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Polityka rolna Wspólnot Europejskich 

  Puliński, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The institutional integration of the Polish agriculture within the economy of European Union countries is a process, which beginning can be linked to the implementation of the agreement on Polish association with the ...
 • Gospodarka światowa w ostatnich trzech dekadach XX w. 

  Skodlarski, Janusz; Matera, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The article presents the factors of development in the world economy in the last three decades of the XXth century. The most important of them were: the rising amount of population, the changes in national income and ...
 • Kształtowanie się świadomości globalnej a rozwój myśli ekonomicznej 

  Dzionek-Kozłowska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The process of formation of global thinking was influenced by economic thought. The article presents how some economic theories were used by the authors of the global reports. The main areas of filiations discussed here ...
 • Nowa ekonomia instytucjonalna: nowe spojrzenie na istotę gospodarowania i rozwój 

  Godłów-Legiędź, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The New institutional economics is critical of the orthodox economics as well as of the old institutionalism. At the same lime new institutionalists build bridges between so different traditions of economic thought as ...
 • Wprowadzenie 

  Skodlarski, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)