EKONOMIKA ROZWOJU MIAST

REDAKTOR ZESZYTU: Jerzy Regulski
RECENZENT ZESZYTU: Stanisław Komorowski


Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions