CONTENT


 1. Przedmowa
  Stanisława Borkowska

 2. I. UDZIAŁ ZAŁÓG W ZARZĄDZANIU - ŹRÓDŁEM MOTYWACJI DO PRACY


 3. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu - przegląd dorobku światowego
  Stanisława Borkowska
 4. Formalno-prawna rola związków zawodowych w polityce płac w latach 1950-1983
  Zofia Czajka
 5. Elastyczny czas pracy. Jego efekty, znaczenie i przyszły kształt
  Faisal Al Falahy

 6. II. KIERUNKI ZWIĘKSZANIA MOTYWACYJNEJ FUNKCJI WYNAGRODZEŃ


 7. Wyznaczniki siły motywacyjnej płacy
  Elżbieta Karczmarczuk
 8. Eksperyment płacowy w służbie zdrowie
  Czesław Surowik
 9. Organizacja i zadania służby pracowniczej w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego
  Andrzej Gębosz

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Organizacja i zadania służby pracowniczej w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego 

  Gębosz, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  This article deals with analysis of tasks and role of the personnel service in a foreign trade enterprise. The author puts forward the following hypothesis: the nature, role, and scope of function soft he personnel service ...
 • Eksperyment płacowy w służbie zdrowie 

  Surowik, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  The described wage experiment in health service was of a complementary character in relation to the experiment with a free choice of physician or a pediatrician by patients in health care centers. The experiment encompassed ...
 • Wyznaczniki siły motywacyjnej płacy 

  Karczmarczuk, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  The article presents the main determinants of the motivational force wages in relation to an individual employee. There are discussed factors, which ensue from the character of piece and time wages. The analysis is of a ...
 • Elastyczny czas pracy. Jego efekty, znaczenie i przyszły kształt 

  Al Falahy, Faisal (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  The article discusses the concept of flexitime, different solutions in its application and practical implications of its introduction. It is based primarily on the United States experience in this are a although the ...
 • Formalno-prawna rola związków zawodowych w polityce płac w latach 1950-1983 

  Czajka, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  The article contains a review of trade union rights and competences in the sphere of their influence on the wage policy. It also makes an attempt at determining causes, which accounted for a limited utilization of these ...
 • Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu - przegląd dorobku światowego 

  Borkowska, Stanisława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  The article aims at reviewing different forma of employee participation in management applied in socialist and capitalist countries, and analyzing their good points and shortcomings . Against this background, there has ...
 • Przedmowa 

  Borkowska, Stanisława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)