CONTENT

 1. Wyniki badań na stanowisku kultury pucharów lejkowatych Początkowo 36, gmina Aleksandrów Kujawski
  Seweryn Rzepecki
 2. Badania ratownicze przeprowadzone w 1998 r. na stanowisku 16 Łódź-Polesie. Osada kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu
  Paweł Zawilski
 3. Kultura pomorska na terenie Rumi. W 110 rocznicę pierwszych odkryć
  Mirosław Fudziński
 4. Budownictwo plecionkowe na tle porównawczym strefy Morza Bałtyckiego i Północnego
  Romana Gupieniec
 5. Elementy uzbrojenia i wyposażenia jeździeckiego z nowożytnego dworu w Janiszewie na Kujawach Brzeskich
  Ewa Poturalska
 6. Z najnowszych badań archeologicznych nad założeniami obronnymi dawnego województwa skierniewickiego
  Andrzej Kosiorek
 7. Brok nad Bugiem - pałac biskupów płockich. Badania wykopaliskowe 1983-1984 roku
  Jerzy Gula
 8. Klasztor w Ołoboku w badaniach archeologicznych roku 1997
  Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Marcin Lewandowski
 9. Zapomniana rezydencja w Strawczynie koło Kielc
  Leszek Kajzer
 10. Z problematyki badań nowożytnych kopców w rejonie Mrągowa w świetle wykopalisk w Notyście Wielkim
  Anna Marciniak-Kajzer
 11. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Wierzbowej, stanowisko 1, gm. Wartkowice, w świetle analiz antropologicznych i archeologicznych
  Anna Zielińska
 12. Interpretacja wystroju grobowców północnojordańskich w świetle symboliki okresu rzymskiego
  Ilona Skupińska-Lovset
 13. Claus von Carnap-Bornheim, Jorgen Ilkjaer. lllerup Adal. Die Prachtausrüstungen. 5. Textband, 6. Katalog, Fundlisten und Literatur. 7. Tafelband. 8. Grabungsdokumenlation und Fundliste. Jutland Archaeological Society Publications XXV, 5.6.7.8. Hojbjerg 1996
  Magdalena Mączyńska
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions