Recent Submissions

 • Sade - ewolucja myśli. Przyczynek do nowej lektury tekstów sadycznych 

  Matuszewski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Pour autant que nous lisions Sade dans la perspective de la métaphysique platonicienne, il nous apparaít comme un scélérat psychopathe, dont 1 oeuvre est digne de bücher. Car si ses romans sont le reflet de la realite, ...
 • Problem wiecznego powrotu w filozofii Fryderyka Nietzschego 

  Pieniążek, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Die ewige Wiederkehr gehört zu den meist unklaren Fragen in der Philosophie von Friedrich Nietzsche. Die Idee der ewigen Wiederkunft wird von mir als ein integraler Teil seiner Philosophie angesehen, da meines Erachtens ...
 • Filozofia społeczna Fryderyka Skarbka 

  Kurczak, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  F. Skarbek s creative output and activity are most often an object of analyses performed by literature specialists, economists, penitentiarists, etc. This article is an attempt to show the entire social thought of Skarbek ...
 • Spór o determinizm w mikrofizyce a operacjonizm 

  Horbaczewski, Zbysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The article presents the stance taken by the creator of operationism P. W. Bridgman in a dispute about a possibility of Interpreting deterministically the results of quantum mechanics. A natural consequence of a ...
 • Perelman a tradycja racjonalizmu 

  Kleszcz, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The philosophical thought of Perelman is characterized with criticism of all philosophies seeking the first, unshakable and absoluta principles. Such philosophies are trying to attain their aim among others through ...
 • 0 poprawności logicznej definicji wyraźnych 

  Ginisti, Jean Pierre (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Nous nous proposons d examiner certaines proprietes souvent exigees des definitions, principalement celieš d étre éliminables et non créatrices, á'travers différents objectifs qu on poursuit en définissant. Bien que ...
 • Die Idealisierungsraethode in technischen Wissenschaften 

  Gregorowicz, Jan; Horbaczewska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Analiza postępowania inżynieryjnego przeprowadzona przez pracowników Politechniki Wrocławskiej potwierdza zasadność użycia metody optymalizacyjnej, będącej szczególnym rodzajem stosowanej w naukach teoretycznych metody ...
 • Pojęcia "zaniechania działania” w świetle koncepcji logicznej teorii działania 

  Lewandowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The way in which the term "activity" is understood determines foundations for the logical theory of activity. Activity understood as performance of changes or forbearance of performing a change is an object of G. H. ...
 • Zdania elementarne w "Traktacie" L. Wittgensteina 

  Łukszo, Zofia; Kleszcz, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The article is an attempt at analysis of elementary sentences - one of crucial problems presented by Ludwik Wittgenstein in "Tractatus logico-philosophicus". This work, considered to be a breakthrough for 20th century ...
 • O formalizacji związku przyczynowego 

  Urchs, Max (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Im Rahmen der formalen Logik versucht man auf verschiedene Art und Weise Implikationen zu definieren, die den intuitiven Cehalt der "weil..., darum..." Beziehung wiedergeben. Einige dieser Formalisierungsansätze werden ...
 • Teoria jakości 

  Rydzewski, Piotr; Zabolski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  There could be accepted an ontological model, in which every thing is identified with properties possessed by it. This study is an attempt at matematization of the concept of property. Axiomatization was conducted so ...
 • O inkluzywnej teorii kwantyfikacji 

  Nowicki, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The first part of this paper presents the fundations and some properties of the inclusive theory of quantification and analyses the relationship between inclusive and standard quantification theory. Some arguments ...
 • Rozważania wokół wartości logicznych 

  Godycki-Ćwirko, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The author formulates in this article a point of view, which is prompted by works dealing with the problem of logical values. There is analyzed a view that logical value of the sentence p is identical or at least connected ...
 • 0 możliwości Interpretowania trójwartościowej logiki Łukasiewicza metodą J. Słupeckiego 

  Nowak, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The aim of this article is to evaluate critically possibilities of interpreting Lukasiewicz' logic by means of J.Słupecki s method presented in reference (1). In paragraph 1, we are giving a formal construction on which ...