CONTENT  CZĘŚĆ I


 1. O różnych aspektach staropolskiej biesiady w świetle relacji literackich
  Maria Wichowa
 2. Z problematyki ramy literackiej w komediach plebejskich XVII w. (wybrane zagadnienia)
  Piotr Pirecki
 3. Męka Chrystusa w rękopiśmiennej poezji karmelitańskicj
  Katarzyna Kaczor
 4. Bajki Adama Naruszewicza wobec innych realizacji gatunku w Oświeceniu
  Anna Petlak
 5. Nie-Boska komedia - romantyczny moralitet
  Iwona Bartczak
 6. "Ksiądz Marek" jako dramat mesjanistyczny
  Iwona Bartczak
 7. Adam Mickiewicz: "Widzenie"
  Józef Duk
 8. Formy negatywnego kultu religijnego w Trylogii Henryka Sienkiewicza
  Agnieszka Kowalkiewicz
 9. Władysław Stanisław Reymont wśród piewców męczeństwa Ziemi Chełmskiej
  Jerzy Starnawski
 10. „Jedyna patriotyczna legenda Łodzi”
  Krystyna Ratajska
 11. Dialogiczność, autotematyczność, autobiograficzność w prozie Mariana Pankowskiego
  Zbigniew Fiszbak
 12. Biblijne motywy i idee w twórczości Romana Brandstaettera
  Alicja Mazan-Mazurkiewicz
 13. „Z prawd najprostszych” - księdza Wacława Buryły wiersze z lat 1991-1997 w aspekcie współczesnej poezji kapłańskiej
  Dominika Dworakowska
 14. Milcząca arkadia Tadeusza Różewicza. Nowa próba odczytania
  Aneta Kula
 15. Czy wszyscy Polacy byli odwróceni? Problem antysemityzmu postrzegany przez Henryka Grynberga
  Renata Krupa
 16. "Święty Smok" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W poszukiwaniu metafizycznego uzasadnienia
  Anna Wolska
 17. Pieczęć błękitna..., pieczęć czerwona... (Na marginesie "Powitania Adriatyku" Anny Kamieńskiej)
  Grażyna Bujała

 18. CZĘŚĆ II


 19. O formie artystycznej kina poetyckiego-refleksja teoretyczna
  Bogumiła Fiolek-Lubczyńska
 20. Faits divers - inforozrywka w prasie
  Monika Worsowicz
 21. O intertekstualności w szkolnym odbiorze dzieła literackiego
  Eugeniusz Cyniak
 22. Debata jako metoda nauczania
  Jolanta Bielecka
 23. Prezentowanie własnych zainteresowań, uzdolnień i poglądów uczniów na forum publicznym
  Barbara Obrębska
 24. Pragmatyzm w dydaktyce polonistycznej
  Dorota Spychała
 25. Kontekstualność w nauczaniu literatury
  Wiesława Zaborowska

 26. CZĘŚĆ III


 27. Tematy prac magisterskich (lata 1996-2000)

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Pragmatyzm w dydaktyce polonistycznej 

  Spychała, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  The aim of this article is to focus on pragmatic teaching in a modern school. Getting knowledge should always be connected with improving certain skills (linguistic, analytic, critical etc.). Firstly, in this work ...
 • O formie artystycznej kina poetyckiego - refleksja teoretyczna 

  Fiołek-Lubczyńska, Bogumiła ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Die Autorin schildert eine allgemein gehaltene Darstellung des Poetikbegriffs und stellt prüfende Erwägungen über künstlerische Vollkommenheit des poetischen Filmes an. Es wird auch von ihr das Phänomen des poetischen ...
 • "Święty Smok" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W poszukiwaniu metafizycznego uzasadnienia 

  Wolska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Die Autorin des Beitrags analysiert und interpretiert die Erzählung Święty Smok von Gustaw Herling-Grudziński. Sie berücksichtigt Fragestellungen die mit der Erzähltechnik, der Erzählinstanz und der Figurenkonstruktion ...
 • "Z prawd najprostszych" - księdza Wacława Buryły wiersze z lat 1991-1997 w aspekcie współczesnej poezji kapłańskiej 

  Dworakowska, Dominika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Der Artikel zeigt dichterisches Schaffen vom Priester Wacław Buryła unter dem Gesichtspunkt die moderne Priesterpoesie. Der Text bespricht auch diese Richtung der Priesterpoesie als ungewöhnliches Literaturphänomen im Weltmaßstab.
 • Biblijne motywy i idee w twórczości Romana Brandstaettera 

  Mazan-Mazurkiewicz, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  The article concentrates on motifs and ideas of biblical origin in the post-war literary output of Roman Brandstaetter, presented at different textual levels. The author of the paper considers motifs which are the most ...
 • Dialogiczność, autotematyczność, autobiograficzność w prozie Mariana Pankowskiego 

  Fiszbak, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Der Artikel handelt von den ausgewählten Problemen, die sich mit der Einrichtung des Textraumes in folgenden Romanen: Granatowy Goździk, Rudolf Pątnicy z Macierzyzny, Gość beschäftigt. Jeder von den gennanten Romanen ist ...
 • Bajki Adama Naruszewicza wobec innych realizacji gatunku w Oświeceniu 

  Petlak, Anna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Frugal literary legacy of Adam Naruszewicz (be was an author of fairy-tales) has never been a subject of circumstantial research. It has never aroused any acknowledgement among literary historians. This very fact encouraged ...
 • Męka Chrystusa w rękopiśmiennej poezji karmelitańskiej 

  Kaczor, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Before approaching the problem of „The Torment of Christ in Polish Carmelitan Poetry Manuscripts”, it was necessary, specifically for the purpose of this work, to consider the problem of the beginning passion of Christ ...
 • Tematy prac magisterskich (lata 1996-2000) 

  Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
 • Kontekstualność w nauczaniu literatury 

  Zaborowska, Wiesława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  This article contains a review of contexts used in school-didactics of literature. The definition of intertextuality, context and other theoretical problems are considered in the first chapter. Second chapter contains a ...
 • Prezentowanie własnych zainteresowań, uzdolnień i poglądów uczniów na forum publicznym 

  Obrębska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  The article shows how it is possible to present students’ abilities, skills and views in public. It was mostly focused on class and school presentations. The following forms of activities which enable promoting students ...
 • Debata jako metoda nauczania 

  Bielecka, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Der Artikel wird der Methode der Debatte gewidmet, die seit einigen Jahren in vielen polnischen Schulen angewandt wird. Eine Debatte ist keine freie unordentliche Diskussion, sondern sie hat eine spezifische Struktur, die ...
 • Pieczęć błękitna..., pieczęć czerwona... (Na marginesie "Powitania Adriatyku" Anny Kamieńskiej) 

  Bujała, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Anna Kamieńska (1920-1986) rückte in den Band Quellen (1962) ein Gedicht Begrüßung der Adria ein. Dieser Artikel ist ein Versuch der Werksinterpretation unter besonderer Beachtung seines literarischen Umfeldes. Er ...
 • Czy wszyscy Polacy byli odwróceni? Problem antysemityzmu postrzegany przez Henryka Grynberga 

  Krupa, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  The article presents the issue of anti-Semitism outlined by Grynberg in his prose and poetry. In the first part of the work I show roots of hatred for the Jews noticed by the contemporary writer. In the second part I ...
 • Fragment o "Wariacjach pocztowych" 

  Błażejewski, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Le roman épistolaire de Kazimierz Brandys, intitule Les Variations postales (1972), esl une sorte d ’imitation du recueil des lettres de la familie Zabierski de 1770 á 1970. En décri'vant les ľaits auquels les membres ...
 • "Jedyna patriotyczna legenda Łodzi" 

  Ratajska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Cet article confronte 1’image de ľépisode révolutionnaire de 1905, retenue par Tuwim de son enlance á la realite historique. La presentation de la maniere de construire une image mythique, d ont le but est equivalent ...
 • Władysław Stanisław Reymont wśród piewców męczeństwa Ziemi Chełmskiej 

  Starnawski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Le sujet du martyre des greco-catholiques des regions Chełm et Polasie a été abordé par tels écrivains que: M. Konopnicka, J. Weyssenhoff et S. Żeromski. Reymont a décrit la question des greco-catholiques en commenęant ...
 • Formy negatywnego kultu religijnego w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza 

  Kowalkiewicz, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  The article touches upon a subject of the events and phenomena belonging to the circle of magic which is the art of performing tasks for beyond the abilities of an ordinary man. Thus, the article covers witches (why they ...
 • Z problematyki ramy literackiej w komediach plebejskich XVII w. (wybrane zagadnienia) 

  Pirecki, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  The paper fucuses on the problem of publishing framework in 17th century plebeian comedy. The issue has been treated in a rather general way as the approach deals with only two main elements, dedication and preface. Both ...
 • O różnych aspektach staropolskiej biesiady w świetle relacji literackich 

  Wich, Maria ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  This study contains some comments on the Old Polish Convivial gathering in the light of literary relations. The author pointed a few aspects of the concept “convivial gathering”, which used to function in the age of ...

View more