CONTENT 1. Słowo od Redakcji
  Barbara Bogołębska, Marzena Woźniak-Łanieniec

 2. CZĘŚĆ I


 3. Podstawowe zagadnienia metodologiczne badacza literatury staropolskie
  Jerzy Starnawski
 4. Małecki epizod biografii Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Przyczynek do badań dziejów „małej ojczyzny" pisarza
  Maria Wichowa
 5. Z problematyki przestrzeni w komedii plebejskiej XVI i XVII w.
  Piotr Pirecki
 6. Bohater zbiorowy w twórczości heroicznej Samuela Twardowskiego
  Michał Kuran
 7. Stanisław Trembecki - obraz człowieka na podstawie zachowanej korespondencji
  Katarzyna Smulska
 8. Jesień 1773 [roku]. Wiersz Józefa Koblańskiego jako źródło inspiracji dla Franciszka Karpińskiego i Adama Naruszewicza
  Zbigniew Tuta
 9. Trzej mocarze, swobodom spokojnego kraju zawisni... Obrazy konfederacji barskiej i pierwszego rozbioru w poezji Adama Naruszewicza
  Agnieszka Przekora
 10. Wpływ bajek Ignacego Krasickiego na wybranych twórców ukraińskich XIX w.(rekonesans)
  Anna Petlak
 11. Litewskie zamki Słowackiego
  Anna Kurska
 12. O pozytywistycznym programie „pracy u podstaw” w ujęciu pisarzy polskich i rosyjskich
  Barbara Olaszek
 13. Oryginalny dokument literacki z życia dawnej Łodzi - cykl Antoniego Sygietyńskiego "Znasz-li ten kraj?"
  Karolina Janus
 14. Socjologiczne tło cudzołóstwa w powieści Antoniego Sygietyńskiego Na skalach Calvado
  Izabela Filipczak
 15. Modernistyczny okres twórczości Wacława Grubińskiego. Pod patronatem Przybyszewskiego
  Joanna Raźny
 16. "Wizerunek Mikołaja Reja z Nagłowic" Adolfa Nowaczyńskiego - źródła kreacji postaci
  Małgorzata Piotrowska
 17. Motyw nocy w poezji Leopolda Staff
  Gabriela Lelonkiewicz
 18. Poezja ogrodów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskie
  Małgorzata Smolińska
 19. Sztuka czytania w ujęciu wybranych pisarzy
  Barbara Bogołębska
 20. Diabeł w "Obłędzie" Jerzego Krzysztonia
  Tadeusz Błażejewski
 21. Andrzej Szczypiorski - z biografii pisarza i publicysty
  Monika Worsowicz
 22. Aktualizacje antropologicznych struktur wyobraźni w wierszach Bolesława Leśmiana i Mirona Białoszewskiego
  Joanna Ślósarska
 23. Porównanie w poezji Tadeusza Różewicza (lata 1945-1950)
  Andrzej Kudra
 24. Skamieniały posąg boleści. Próba odczytania poetyckiej biografii matki w kontekście tomu "Matka odchodzi" Tadeusza Różewicz
  Aneta Kula
 25. Poetyka autentyczności, czyli o autobiografizmie w twórczości ks. Jana Twardowskiego
  Maria Marcjan
 26. Muzyka w twórczości Zbigniewa Herberta
  Jerzy Wiśniewski
 27. Klasyk, ironia i komputer ("Szachy" Zbigniewa Herberta - komentarze i próba interpretacji
  Jacek Lewiński
 28. Metafizyka ciała. Poetyckie intuicje Adriany Szymańskiej
  Alicja Mazan-Mazurkiewicz
 29. Harold Pinter - "Urodziny Stanleya": kiedy dotknięcie staje się wyrokiem
  Anna Wolska
 30. W kręgu mitu
  Olga Fliszewska

 31. CZĘŚĆ II


 32. Filmowe interpretacje tekstów literackich w realizacjach telewizyjnych
  Dorota Ceran-Pikala
 33. O perswazyjnym modelu telewizji, czyli jak „uwieść” współczesnego widza
  Bogumiła Fiołek-Lubczyńska
 34. O książce Henryka Kurczaba "Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej"
  Eugeniusz Cyniak
 35. Franciszka Próchnickiego „instrukcja” programowa i metodyczna
  Małgorzata Gajak-Toczek
 36. Teatr szkolny w pracy nauczyciela polonisty. Wybrane zagadnienia
  Bogdan Sakowski -

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more