CONTENT 1. [Dwutomowa publikacja, którą rekomendujemy...]
  Barbara Bogołębska, Marzena Woźniak-Łanieniec

 2. I. LITERATUROZNAWSTWO


 3. Współczesne polskie badania nad retoryką i jej zastosowaniami
  Barbara Bogołębska
 4. Semiotyka a literatura i literaturoznawstwo
  Irena Hübner
 5. Przysłowia i sentencje jako narzędzie argumentacji w oracjach sejmowych z czasów Zygmunta Augusta
  Krystyna Płachcińska
 6. Geneza komedii Piotra Cieklińskiego "Potrójny z Plauta" na tle reklam wydawniczych i panegiryków przyjaciół poety
  Piotr Pirecki
 7. Etos wodza w twórczości Samuela Twardowskiego
  Michał Kuran
 8. Wyrazić Niewyrażalne - karmelitańskie pieśni o miłości Bożej
  Katarzyna Kaczor
 9. Struktura relacji w pamiętnikach Bogusława Kazimierza Maskiewicza
  Marcin Bauer
 10. Toposy "młodość" - "starość" w literaturze parenetycznej doby staropolskiej
  Małgorzata Pierzgalska
 11. Postaci aniołów i diabłów w wybranych intermediach staropolskich
  Małgorzata Mieszek
 12. "Niewiasta, która niezwykłą miłością pałała", czyli rzecz o życiu i twórczości Konstancji z Ryków Benisławskiej
  Paweł Sarzała
 13. Zmarli mówią - dialogi elizejskie, najwybitniejsi twórcy i ich utwory
  Monika Urbańska
 14. Opinie o dawnych władcach Rzeczypospolitej w utworach Adama Naruszewicza
  Agnieszka Przekora
 15. O sonetach polskich romantyków
  Dorota Staszewska
 16. Placyd Jankowski czy January Filipowicz?
  Dariusz Kukuć
 17. Piotr Medeksza - wydawca "Wianka z paproci"
  Dorota Samborska-Kukuć
 18. "Oda do młodości" w interpretacji Bolesława Czerwieńskiego
  Krystyna Ratajska
 19. Państwo Wołodyjowscy jako małżeństwo nie tylko barokowe
  Gabriela Matusiak
 20. Eryk Falk - geniusz zła czy obłąkany neurastenik? ("Homo sapiens" Stanisława Przybyszewskiego)
  Izabela Filipczak
 21. Kulisy opracowania przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego tomu "Młoda Polska" w Bibliotece Narodowej (1939)
  Jerzy Starnawski
 22. Motyw poranka w poezji Leopolda Staffa
  Gabriela Drabik
 23. Kto śni w poezji Leśmiana?
  Joanna Pomykała
 24. Bestiarium Zofii Nałkowskiej
  Magdalena Janowska
 25. Przeciwko "współczesnym chudopachołkom stylu". O baroku w poezji Jerzego Harasymowicza
  Grażyna Bujała
 26. "Zatopiony cały w ciemnych promieniach ziemi" - o "Telefonie" Zbigniewa Herberta
  Anna Drozd
 27. Szukanie Boga. Poetycka refleksja Adriany Szymańskiej
  Barbara Jankelait
 28. Szymborska o radości pisania
  Małgorzata Gajak-Toczek
 29. Rzeki Miłosza
  Przemysław Dakowicz
 30. Spojrzenie w przeszłość. O nurcie tzw. "późnej narracji archeologicznej" w dwudziestowiecznej polskiej literaturze fantastycznonaukowej
  Adam Mazurkiewicz

 31. Światy i przyroda w literaturze fantasy - na podstawie utworów Tolkiena i Sapkowskiego
  Mateusz Poradecki
 32. Przestrzeń w twórczości Olgi Tokarczuk
  Olga Fliszewska
 33. Przekłady poezji francuskiej w kontekście współczesnej teorii tłumaczenia
  Maria Judyta Woźniak

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • The space in the literary work of Olga Tokarczuk 

  Fliszewska, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The article presents and analyses types of space existing in the literary output of Olga Tokarczuk. The author focuses on exploring two triple divisions of this phenomenon. First division deals with an area understood ...
 • Spojrzenie w przeszłość. O nurcie tzw. "późnej narracji archeologicznej" w dwudziestowiecznej polskiej literaturze fantastycznonaukowej 

  Mazurkiewicz, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The category of late archeological narrative, related to science-fiction, is distingushed due to thematic criterion. The plot is based on a motif of excavations. The heroes, situated in distant future, are usually research ...
 • Szukanie Boga. Poetycka refleksja Adriany Szymańskiej 

  Jankelait, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Dés le debut de sa creation poétique, Adriana Szymańska (qui a débiuté en 1968 avec son recueil Les cieux quolidiens) s’est concentrée sur la notion ďexistentialisme. Sa poésie lie des elements ďun journal intime qui ...
 • "Zatopiony cały w ciemnych promieniach ziemi" - o "Telefonie" Zbigniewa Herberta 

  Drozd, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The essay presents reflection upon Herbert’s piece entitled “The Telephone”. Due to some text changes made in the poem, ail three versions available in print have been taken into account. “The Telephone” has been considered ...
 • Przeciwko "współczesnym chudopachołkom stylu". O baroku w poezji Jerzego Harasymowicza 

  Bujała, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  In der künstlerischen Welt der mehrstimmigen Texte finden wir verschiedene Methoden des Nachahmens und der erneuernden Wiederholung der literarischen und kulturellen Tradition; von der wörtlichen bis zur freien Imitation, ...
 • Światy i przyroda w literaturze fantasy - na podstawie utworów Tolkiena i Sapkowskiego 

  Poradecki, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The study investigates the picture of the worlds created by Tolkien and Sapkowski in their prose. The idea of the study is to show the differences and similarites between the prose of John R. R. Tolkien, the author who ...
 • Przekłady poezji francuskiej w kontekście współczesnej teorii tłumaczenia 

  Woźniak, Maria Judyta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  On a analisé trois traductions des poémes choisis de Baudelaire du point de vue de la théorie de la traduction contemporaine. On a montré comment les traducteurs comprennent ľinterprétation, la creation, la fidélité et ...
 • Rzeki Miłosza 

  Dakowicz, Przemysław ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The author presents the register of the real (sc. not imaginary) rivers that have been mentioned in Czesław Milosz’s poetry. The list of them is quite long - it includes fifty names of the rivers shown in alphabetical ...
 • Szymborska o radości pisania 

  Gajak-Toczek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The text “Szymborska about the joy of writing” is an attempt to answer the question: “What is poetry for a contemporary poet?” But why only an attempt? one may ask. For this reason that Wisława Szymborska tries to avoid ...
 • Bestiarium Zofii Nałkowskiej 

  Janowska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The thesis deals with motives of animals in Zofia Nałkowska’ s works. The motives which constitute a part of strategy used for the presentation that depicts one of the most ambiguous categories in the 20th century literary ...
 • Kto śni w poezji Leśmiana? 

  Pomykała, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  In the article titled “Who is dreaming in Leśmian’s poetry?” I have been making efforts to describe dreams, which appear in poetry of the author of Meadows (Łąki). I have mainly touched there two questions. Firstly, who ...
 • Motyw poranka w poezji Leopolda Staffa 

  Drabik, Gabriela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Beim Empfang der Poesie von Staff unterstreicht man hauptsächlich die Lebensbejahung. Man muss aber den Reichtum der Motive dieser Schaffung bemerken. Im vorliegenden Artikel wurden einige Bemerkungen dem Motiv des Morgens ...
 • Kulisy opracowania przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego tomu "Młoda Polska" w Bibliotece Narodowej (1939) 

  Starnawski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Cet article est consacré á la correspondance de Stanisław Kot avec Boy-Żeleński (ľune de lettres de Boy y est insérée) sur le sujet de la Jeune Pologne et sur la conception de ľantologie.
 • Eryk Falk - geniusz zła czy obłąkany neurastenik? ("Homo sapiens" Stanisława Przybyszewskiego) 

  Filipczak, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The trilogy Homo sapiens is believed to be one of the greatest achievements of Stanisław Przybyszewski. The author of this article considered the work worthy of special attention with regard to the interesting study of ...
 • Państwo Wołodyjowscy jako małżeństwo nie tylko barokowe 

  Matusiak, Gabriela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Henryk Sienkiewicz in his published articles expressed an opinion, that the essence of historical fiction writing is to complete documentary biographies of characters. The material filling historical spaces has to be ...
 • "Oda do młodości" w interpretacji Bolesława Czerwieńskiego 

  Ratajska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Der Artikel bugründet, dass die Ideen des politischen Romantismus den herrschenden Meinungen zuwider nach der Niederlage des Januaraufstandes bloß im Kreis der ersten polnischen Sozialisten wiedererstanden. Zu ihnen ...
 • Piotr Medeksza - wydawca "Wianka z paproci" 

  Samborska-Kukuć, Dorota Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Piotr Medeksza was a publisher of popular antology (a lot of subscribers), containing among others the poems of sentimentalist Jan Onoszko. Medeksza was a student of Joachim Lelewel, a contemporary of Stanislaw Morawski; ...
 • Opinie o dawnych władcach Rzeczypospolitej w utworach Adama Naruszewicza 

  Przekora, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Adam Naruszewicz hat zum Thema einzelner Herrschér Polens in vielen Werken seine Meinungen gesagt. Die von ihm geübte Kritik an den Monarchen verbindet sich deutlich mit der negativen sowie positiven Valorisierung ...
 • Placyd Jankowski czy January Filipowicz? 

  Kukuć, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Article’s object is question who’s author of tekst Posiedzenia wiejskie.
 • O sonetach polskich romantyków 

  Staszewska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  This article treats of sonnets in works of Polish romantics, conciders the popularity of sonnet in Romantiscism and tries to define the consciousness of poets’ genre form first half of XIX century. It also includes the ...

View more