REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Bohdan Baranowski, Krystyna Urbanowicz, Tadeusz Jaskuła

    REDAKCJA WYDAWNICTW EKONOMICZNYCH I SOCJOLOGICZNYCH Jerzy Dietl, Krystyna Szymańska –Piotrowska, Wiesław Piątkowski, Jan Woskowski, Krystyna Twardowska

    REDAKTOR ZESZYTU UŁ Jan Woskowski

    RECENZENT UŁ Zygmunt Wiatrowski

    REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Halina Skrzyńska

    Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions