ROLA KOBIET YV KLASIE ROBOTNICZEJ
Stefania Dzięcielska-Machnikowska, Danuta Duraj


  REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Bohdan Baranowski (redaktor naczelny), Krystyna Urbanowicz, Andrzej Banasiak, Tadeusz Jaskuła

  REDAKCJA WYDAWNICTW FOLIA SOCIOLOGICA Bogusław Sułkowski, Andrzej Gniazdowski, Urszula Nowakowska

  REDAKTOR ZESZYTU Bogusław Sułkowski

  RECENZENT ZESZYTU Maria Jarosińska

  REDAKTOR WYDAWNICTWA Bogusław Pielat

  REDAKTOR TECHNICZNY Grażyna Kaniewska

  Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Rola kobiety w klasie robotniczej 

  Dzięcielska-Machnikowska, Stefania; Duraj, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
  The present study deals with the question of the role of women in the development of the working class, a role performed in the occupational field as well ae in the family. The studied population consisted of women ...