Przeglądaj według

 

CONTENT

Język – obyczaj – wspólnota

 1. W kręgu pryncypiów w studiach nad triadą: język – obyczaj – wspólnota
  Stanisław Borawski, Marzanna Uździcka
 2. Kształtowanie narodowej wspólnoty w świetle XVI-wiecznego piśmiennictwa historiograficznego. Rekonesans
  Magdalena Hawrysz
 3. Kwantyfikacja skarbowa w strukturze tekstu urzędowego z XVII wieku
  Józef Kość
 4. Autorytet osoby i funkcji starszego cechu a obyczaj komunikatywny w instytucji cechowej w świetle protokołów piwowarów krakowskich (z lat 1729-1760)
  Iwona Pałucka-Czerniak
 5. Zwyczaj palenia tytoniu w słownictwie i frazeologii języka polskiego
  Agnieszka Piela
 6. Leksyka – dawniej i dziś

 7. Nazwy pomieszczeń w dworach szlacheckich
  Mirosława Świtała-Cheda
 8. Synonimy według Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
  Dorota Kozaryn
 9. Nieoficjalne nazwy szkół ponadgimnazjalnych
  Katarzyna Jachimowska
 10. Varia

 11. Czy warto jeszcze badać polsko-łacińskie kontakty językowe? Historyczny przegląd i ocena badań polsko-łacińskich kontaktów językowych
  Anna Lenartowicz-Zagrodna
 12. Językowa konceptualizacja czasu w tynieckim przekładzie Biblii
  Dorota Szagun
 13. Милозвучність як естетична ознака мовлення. Особливості евфонії польської та інших слов’янських мов
  Olga Gaiseniuk
 14. Recenzje

 15. Artur Rejter, Płeć – język – kultura, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, ss. 184
  Katarzyna Jachimowska
 16. Andrzej Sieradzki, Poznańskie derywaty nazwiskowe XVI-XVIII wieku, Poznań: Wydawnictwo Rys, 2013, ss. 197
  Rafał Zarębski

Najnowsze pozycje