Show simple item record

dc.contributor.authorEberhardt, Piotr
dc.date.accessioned2015-07-08T10:43:27Z
dc.date.available2015-07-08T10:43:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationEberhardt P., Roman Umiastowski - zapomniany polski geograf, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2014 nr 17, s. 147-160.pl_PL
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10676
dc.description.abstractW artykule przedstawiono drogę życiową i dokonania twórcze polskiego geografa Romana Umiastowskiego (1893–1982). Był on w okresie międzywojennym oficerem sztabowym wojska polskiego w stopniu pułkownika. Równocześnie był z zamiłowania geografem i autorem wielu książek i artykułów naukowych. W części wprowadzającej omówiono jego szlak bojowy na frontach I wojny światowej i walk o niepodległość Polski (1918–1920). Następnie zaprezentowano jego osiągnięcia, jako uczonego, publicystę i wykładowcę w wyższych szkołach wojskowych. Na początku lat 20. ubiegłego wieku napisał m.in. dwie książki – Terytorium Polski pod względem wojskowym oraz Geografia wojenna Rzeczypospolitej Polskiej i ziem ościennych. Były to, nie tylko w polskiej literaturze geograficznej, ale i w światowej, pozycje nowatorskie poświęcone geografii militarnej. Zostały omówione w nich założenia metodyczne oraz walory merytoryczne. Zaznaczono ponadto, że Umiastowski był także autorem opracowań z zakresu geografii politycznej, m.in. rozpatrywał stosunki polsko-rosyjskie i polsko- -niemieckie. Po agresji niemieckiej, a później sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku znalazł się we Francji, a później dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie nadal prowadził aktywną działalność publicystyczną. Po wojnie, aż do śmierci pozostał na emigracji, gdzie zajmował się działalnością kolekcjonerską zbierając stare mapy i ryciny, głównie dotyczące historii Polski w XVII i XVIII wieku.pl_PL
dc.description.abstractThe paper presents the life and the creative deeds of the Polish geographer, Roman Umiastowski (1893–1982). During the inter-war period Umiastowski was a staff officer of the Polish army in the grade of a colonel. At the same time, he indulged very much in geography and authored numerous books and scientific articles. In the introductory part of the article the military deeds of Umiastoswki’s during the World War I and the struggle for the sovereignty of Poland (1918–1920) are outlined. Then, his achievements are presented as a scholar, a journalist and a lecturer of the higher military schools. Umiastowski wrote, in particular, at the beginning of the 1920s, two books. The first of those was entitled The territory of Poland in military terms, and the second – The military geography of the Polish Commonwealth and of the neighbouring countries. These books were definitely novel, not only in Polish literature, but also in the world literature, as devoted to the military geography. The two books are commented upon in the paper, along with their methodological prerequisites and the substantive qualities. The paper notes, as well, that Umiastowski authored also the reports concerning the political geography. Thus, in particular, he considered the Polish-Russian and the Polish-German relations. After the German and then the Soviet aggressions against Poland in September 1939, Umiastowski landed in France, to thereafter reach the United Kingdom, where he still conducted the journalist activity. After the WWII, until his death, he remained emigrant, while collecting old maps and engravings, mainly those concerning the history of Poland in the 17th and 18th centuries.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica;17
dc.subjectRoman Umiastowskipl_PL
dc.subjectgeografia wojennapl_PL
dc.subjectgeografia politycznapl_PL
dc.subjectgeography of warpl_PL
dc.subjectpolitical geographypl_PL
dc.titleRoman Umiastowski - zapomniany polski geografpl_PL
dc.title.alternativeRoman Umiastowski - a forgotten Polish geographerpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number147-160pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PANpl_PL
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesEberhardt P., 2004, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesMarkowska Ł., Mojski P., Żurkowska D., 1991, Polska cała: Katalog starych książek, map i rycin XV–XIX wieku Polski w zbiorach Muzeum Polskiego w Raperswilu z kolekcji Romana Umiastowskiego, Muzeum Polskie, Raperswil.pl_PL
dc.referencesPruszyński K., 1941, 1000 mil od prawdy. Księga ponurych niedopowiedzeń… (na marginesie książki płk. Romana Umiastowskiego: „12 mil do Warszawy… 30 mil do Paryża”), London.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1920a, Bałtyk jako teren strategiczny, „Bellona”, 3(9), Warszawa, s. 641–653.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1920b, Wolne Miasto Gdańsk, „Bellona”, 3(12), Warszawa, s. 881– 899.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1921a, Systemy obronne państw zaborczych na ziemiach polskich, „Bellona”, 4($), Warszawa, s. 317–321.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1921b, Terytorium Polski pod względem wojskowym, Część wstępna i pierwsza, Zakłady Graficzno-Wydawnicze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1922, Podstawy obrony państwa. I – Przyrodzone podstawy obrony państwa. II – Zagadnienia komunikacji z punktu widzenia obrony państwa, Red. „Dróg Polski”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1923a, Granice polityczne, neutralne i obronne, „Bellona”, 6(1), s. 1– 16; 6(2), s. 113–129, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1923b, Zachodni okręg wojenny Rosji, „Bellona”, 6(1–2), Warszawa, s. 25–30.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1924, Geografia wojenna Rzeczypospolitej Polskiej i ziem ościennych, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1925, Granice polityczne, naturalne i obronne w czasie pokoju i wojny, Księgarnia Geograficzna „Orbis”, Kraków–Dębniki.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R. (pseud. Żarnowiecki B.), 1927, Rok 1974. Powieść z czasów przyszłych, Pomorska Drukarnia Lotnicza, Toruń.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R. (pseud. Żarnowiecki B.), 1928a, Rok 1975. Powieść z czasów przyszłych, Skład Główny Księgarni Wojskowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1928b, Front wewnętrzny Rosji, „Bellona”, 10(3), Warszawa, s. 251– 259.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1934a, Jeden z żołnierzy Wielkiej Wojny, „Bellona”, 16(5), Warszawa, s. 230–267.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1934b, Problem brytyjsko-rosyjski w Azji Środkowej, „Bellona”, 16(1), Warszawa, s. 135–159.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1936, Legion 10 tysięcy, Druk J. Jankowski i s-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1938, Józef Piłsudski – twórca wojska, Druk J. Jankowski i s-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1939, Położenie Niemiec w roku 1939, „Bellona”, 21(4), Warszawa, s. 695–703.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1941, 12 mil do Warszawy… 30 mil do Paryża, Oliver and Boyd, Edinburgh–London.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1942, Bitwa polska. Przygotowanie i przebieg wojny polsko-niemieckiej w roku 1939, Surrey Press, London.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1945, Russia and the Polish Republic 1918–1941, Aquafondata, London.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 1946, Poland, Russia and Great Britain 1941–1945, A study of evidence by Hollis & Carter, London.pl_PL
dc.referencesUmiastowski R., 2009, Dziennik wojenny 18 IX 1939–19 IX 1945, Wydawnictwo DIG, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record