Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica były czasopismem o zasięgu co najmniej krajowym, wyspecjalizowanym w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Publikowało recenzowane tomy monograficzne i wielotematyczne obejmujące zarówno opracowania teoretyczne, metodologiczne jak i poznawcze z elementami aplikacyjnymi. Poruszało problematykę regionalną o zasięgu międzynarodowym i krajowym, w szczególności dotyczącą regionu łódzkiego. W czasopiśmie upowszechniane były wyniki badań z różnych dziedzin geografii człowieka, w tym głównie z geografii miast, geografii społecznej, geografii ludności, geografii usług, geografii przemysłu, geografii komunikacji, geografii politycznej. Uwzględniane były również prace reprezentujące nowe kierunki badań geografii społeczno-ekonomicznej: geografia humanistyczna, geografia behawioralna, geografia kultury, geografia percepcji, geografia wyborcza, i in.

Nazwa: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
ISSN: 1508-1117
e-ISSN: 2353-4826
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazywało się: 1999-2019 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more