Now showing items 31-50 of 67

  • Kaplica Świętej Anny w kościele pobernardyńskim koło Przyrowa. Program ideowy wystroju 

   Barczyk, Alina ORCID (Wydawnictwo Neriton, 2015)
   CHAPEL OF ST. ANNE IN THE POST-BERNARDINE CHURCH NEAR PRZYRÓW. CONCEPTUAL PROGRAMME OF THE INTERIOR DESIGN. The architecture, artistic and conceptual program of the sanctuary near Przyrów were determined by the cult of St. ...
  • Kim są uczestnicy Buberowskiego dialogu? 

   Glinkowski, Witold Piotr ORCID (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
   Tekst jest próbą eksplikacji sensu „Ja” i „Ty”, jako kategorii kluczowych dla dialogiki Martina Bubera. Kategorie te rozważam w perspektywie genezy człowieka oraz w kontekście ludzkiego interpersonalnego istnienia, przy ...
  • Koligacje małżeńskie Oporowskich w XV i w pierwszej połowie XVI w. 

   Pietras, Tomasz (Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi,Archiwum Państwowe w Łodzi, 2013)
   In the Late Middle Ages among main determinants of the position of the rich nobles were marriages contracted as a consequence of the deliberated matrimonial policy. Matrimonial colligations of the Oporowskis – and deriving ...
  • Korelicze – zagubiony w przestrzeni pałac z ogrodem 

   Bernatowicz, Tadeusz ORCID (Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2008)
  • Kryzys człowieczeństwa - zagrożenie czy szansa? 

   Glinkowski, Witold Piotr ORCID (Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015)
   Celem artykułu jest kontestacja tendencji – nienowej, ale wyrazistej we współczesnym myśleniu o człowieku – do traktowania problemu kryzysu człowieczeństwa w kategoriach funkcji kryzysu cywilizacyjnego. Kryzys rozpoznawany ...
  • Księdza Józefa Tischnera wizja wychowania chrześcijańskiego – rozważania jubileuszowe 

   Glinkowski, Witold Piotr ORCID (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017)
   Centralne miejsce wśród filozoficznych zainteresowań ks. J. Tischnera zajmuje niewątpliwie refleksja antropologiczna. Jednak Tischner, filozof i duszpasterz, dostrzegał, zarówno z perspektywy teoretycznej jak i praktycznej, ...
  • Margins and marginalizations in a postsocialist urban area. The case of Łódź 

   Sowińska-Heim, Julia ORCID (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2014)
   As a result of post-socialist political transformations and globalization-related pro-cesses, the architectural landscape of Central and Eastern European cities is undergoing signi-ficant metamorphosis. Their architecture ...
  • Miłość i sprawiedliwość, czyli o dialektyce egzegezy Paula Ricoeura 

   Glinkowski, Witold Piotr ORCID (Instytut Jana Pawła II, 2016)
   Hermeneutyka P. Ricoeura użyta do egzegezy tekstów biblijnych przynosi ciekawe rezultaty, zwłaszcza gdy uwagę kieruje się na kategorię miłości i sprawiedliwości. Pojęcia te, zakorzenione w tradycji judaizmu i chrześcijaństwa, ...
  • Niemożliwe napięcie: wolność u Schellinga (Pismo o wolności) a myśl Kierkegaarda (Pojęcie lęku) 

   Pieniążek, Paweł (Wydawnictwo IFiS PAN, 2015)
   W artykule omówione zostają koncepcje wolności egzystencjalnej u Schellinga i Kierkegaarda oraz wpływ, jaki Schelling z tzw. Pisma o wolności wywarł na kształtowanie się koncepcji jaźni i wolności w myśli Kierkegaarda.
  • "Nowa metafizyka" francuska 

   Pieniążek, Paweł (Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii, 2015)
   Artykuł jest krytycznym omówieniem znakomitej książki Jacka Migasińskiego "W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku (wyd. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja ...
  • Nowe możliwości zastosowania metody datowania termoluminescencyjnego w badaniach archeologicznych 

   Rychter, Mariusz ORCID; Kusiak, Jarosław; Łańczot, Maria; Dzieńkowski, Tomasz (2006-10-20)
  • Nowe spojrzenie na pałac Saski 

   Bernatowicz, Tadeusz ORCID (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007)
  • Obecność - doczesne oblicze Wieczności 

   Glinkowski, Witold Piotr ORCID (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2016)
   Wieczność, to nie tylko bezosobowy parametr świata lub kategoria organizująca ludzkie myślenie o czasie. Wieczność, to również obecność – odniesienie interpersonalne i trwanie osób wobec siebie. Tak rozumiana, staje się ...
  • On the Appetite Trail 

   Karpińska, Grażyna Ewa ORCID (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The article recounts actions oriented at experiencing and reliving culinary traditions, undertaken by the Local Action Group of the “Mroga” Society for the Local Community Development. The Society operates in five ...
  • Orły na sztandarach w zbiorach muzeum oświaty ziemi łódzkiej 

   Pietras, Tomasz (Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w ŁodziArchiwum Państwowe w Łodzi, 2014)
   In the Museum of Education in Lodz there is the biggest collection of the school flags in Poland. It is comprised of 103 exhibits. Most of them (over 60) are dated after 1945. The most valuable were made before the Second ...
  • Pałac „jakoż nigdzie w Polsce nie masz”. Saskie inspiracje w architekturze warszawskiej rezydencji marszałka wielkiego koronnego Józefa Wandalina Mniszcha 

   Barczyk, Alina ORCID (Instutut Sztuki PAN, 2019-09)
   The raising of the residence of Józef Wandalin Mniszech (1670-1747) in Senatorska Street was one of the major constructing projects in Warsaw in the 1720s. The office of the Grand Marshal of the Crown held by Mniszech, the ...
  • Pożytki ze znajomości osiągnięć digitalizacji w Stanach Zjednoczonych 

   Wiśniewska, Ewa (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017)
   Digitalizacja materiałów, czyli ich wprowadzanie do pamięci komputerów, jest obecnie najpopularniejszą metodą zachowania, jak również upowszechniania dziedzictwa kultury. Pionierami w tej dziedzinie są Amerykanie, między ...
  • Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu 

   Glinkowski, Witold Piotr ORCID (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
   Kategoria sceny należy nie tylko do pojęć kluczowych dla Tischnerowskiego projektu filozofii dramatu, ale zarazem wpisuje się w polemikę, jaką Tischner podjął z filozoficzną tradycją. Powyższa okoliczność jest zapewne ...
  • Próba dialogicznej odpowiedzi na biblijne pytanie o bliźniego 

   Glinkowski, Witold Piotr ORCID (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2012)
   Kategoria „bliźniego” trafiła do humanistyki i do filozofii z obszaru religii, gdzie wykrystalizowała się w kontekście miłości bliźniego. Jej znaczenie w filozoficznym dyskursie o człowieku odkryła współczesna filozofia ...
  • Pytanie o dialogiczny status "współ" - w świetle Heideggerowskiego Dasein 

   Glinkowski, Witold Piotr ORCID (2004)
   Der Text stellt die Frage nach der Möglichkeit der „dialogischen” Interpretationen von solchen für die fundamentale Ontologie Heideggers grundsätzlichen „Existentiale” des In-der-Welt-seins wie Mitsein und Miteinandersein. ...