Recent Submissions

 • Granice obowiązku posłuszeństwa poleceniom służbowym w administracji 

  Olejniczak-Szałowska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The paper refers to the limitation of obedience to official orders by officials of state offices. The subject of the study is orders in relation superior — subordinate, within an administrative organ. The writer treats ...
 • Prawne formy zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi 

  Królikowska-Olczak, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The paper refers to two forms of management of state-owned enterprises: administrative act and economic agreement. Another problem, which has not been considered as it needs a separate study, is the classification of ...
 • Z problematyki administracyjnoprawnego stosunku procesowego 

  Tamo, Jan Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  L’article constitue l’analyse de quelques problèmes du domaine de la relation administrative et juridique de procès. Il a pour but de formuler les traits caractéristiques de cette relation qui permettraient de la distinguer ...
 • Znaczenie notarialnej formy umowy w zakresie obrotu gruntami rolnymi 

  Borkowska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  Die eine Änderung der Regelungen hinsichtlich der Nutzung des Eigentumsrechts am Boden und der Verfügbarkeit über denselben bedingenden Faktoren gesellschaftlich-politischen Charakters sowie die wachsende Rolle ...
 • O doskonaleniu postępowania administracyjnego 

  Stahl, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  Les problèmes du perfectionnement de la procédure administrative non contentieuse constituent le sujet de l’article. L'auteur les présente en s’appuyant sur les matériaux résultant de la discussion qui est en cours et ...
 • Zakres i formy finansowania zakładowej działalności socjalno-bytowej w PRL i NRD 

  Woźniak, Aniela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  Die vorliegende Arbeit behandelt die soziale Existenzproblematik der volkseigenen Arbeitsbetriebe, die in den Jahren 1944—1947 in der Volksrepublik Polen und in der Deutschen Demokratischen Republik Gegenstand praktischer ...
 • Zasady i konstrukcje obciążeń zysku na rzecz budżetu socjalistycznych przedsiębiorstw państwowych 

  Tomaka, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  Grundsätze und Konstruktionen des Gewinnbelastungssystems sozialistischer Betriebe sind in hohem Grade ausgebaut. Je nach den ökonomisch-finanziellen Voraussetzungen, deren Realisierung sie dienen sollen, lassen sich ...
 • La Banque Européenne d’investissement 

  Luchaire, François (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  Artykuł poświęcony jest powstaniu, organizacji oraz polityce kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Autor rozpoczyna od opisania przesłanek ekonomicznych utworzenia Banku, wśród których szczególne znaczenie miało ...
 • La crise des finances locales en Italie, la recherche de nouvelles sources fiscales et la péréquation financier 

  Stefani, Giorgio (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  Przyczyny kryzysu włoskich finansów lokalnych wynikały częściowo z ponadplanowego wzrostu wydatków spowodowanego powstaniem nowych usług, poprawą usług już istniejących oraz faktem, że elastyczność podatków lokalnych ...