Zakres tematyczny „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” obejmuje zagadnienia mieszczące się w dyscyplinie „nauki prawne”. Publikowane są w nich artykuły naukowe i inne formy ogólnej refleksji nad prawem i jego instytucjami. Poszczególne tomy Folia Iuridica mają najczęściej charakter tematyczny: wszystkie lub większość publikowanych artykułów skoncentrowana jest wokół jednego lub grupy powiązanych problemów badawczych, lub gdy upowszechniane są wyniki badań wykorzystujące tę samą metodologię. Publikowane teksty naukowe obejmują nie tylko zagadnienia z dziedziny prawoznawstwa lub teorii prawa analizowane z perspektywy prawników, ale również filozofów, logików, socjologów, psychologów i ekonomistów. Czasopismo przyjmuje tym samym charakter interdyscyplinarny i staje się forum debaty naukowej mającej na celu upowszechnianie nauki w duchu jej społecznej odpowiedzialności.

Nazwa: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
ISSN: 0208-6069
e-ISSN: 2450-2782
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 1980 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more