Show simple item record

dc.contributor.authorMordwa, Stanisław
dc.date.accessioned2015-07-20T07:16:31Z
dc.date.available2015-07-20T07:16:31Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationMordwa S., 2009, Krzywa wrażeń dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 10/2009, Łódź, s. 89-98pl_PL
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11123
dc.description.abstractPiotrkowska stanowi centralną, najważniejszą ulicę Łodzi, przy której koncentrują się miejskie instytucje, tutaj wznoszono reprezentacyjne kamienice, pałace i rezydencje. W artykule zaprezentowano wyniki badań, które dotyczyły wrażeń studentów z pobytu na Piotrkowskiej. Do badań i do prezentacji wyników wykorzystano opracowaną przez Wejcherta metodę krzywej wrażeń. Dzięki niej zidentyfikowano najcenniejsze miejsca przy Piotrkowskiej, jak i obszary problemowe.pl_PL
dc.description.abstractIf we analyze a perception of city space among the citizens, we could to acquire knowledge of laws ruling the way how the public spaces are received. We should know this laws because they may differ of that applicable for space policy and planning. In the article, on the basis of the research conducted on Piotrkowska Str. in Łódź, students sensations of space were indicated. It’s an example of using a Wejchert’s method called “krzywa wrażeń” (sensations curve). Piotrkowska Str. is the main artery of Łódź, Poland. During the researches the most attractive places as well as urban conflict zones were indicated.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica;10
dc.subjectulica Piotrkowskapl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectkrzywa wrażeńpl_PL
dc.titleKrzywa wrażeń dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzipl_PL
dc.title.alternativePiotrkowska street in Łódź sensations curvepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number89-98pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAdamiec P., 2008, Wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych dolin rzecznych Lublina w rekreacji, Nauka. Przyroda. Technologie, t. 2, z. 4.pl_PL
dc.referencesAronson E., 1999, Człowiek – istota społeczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAsanowicz A., 1988, Percepcja jako czynnik kształtujący formę architektoniczną, Białystok.pl_PL
dc.referencesBartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy (studium geografii percepcji), Dokumentacja Geograficzna, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski Środkowej, Łódź.pl_PL
dc.referencesNęcki Z., 1984, Percepcja środowiska – ujęcie psychologiczne, [w:] O percepcji środowiska, red. J. Bogdanowski, Zeszyty Naukowe IE PAN, nr 9.pl_PL
dc.referencesTuan Y. F., 1987, Przestrzeń i miejsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWejchert K., 1993, Przestrzeń wokół nas, Katowice.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record