Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego powstał w 2001 r. Pierwsze dwa numery zostały zredagowane przez Bogdana Banasiaka i Tomasza Sieczkowskiego. Od trzeciego numeru Redaktorem Naczelnym „Hybris” został Mateusz Oleksy. Dzięki Niemu od 2007 roku „Hybris” zaczął ukazywać się jako półrocznik, a podczas recenzowania zaczęto przestrzegać zasady obustronnej anonimowości. Jesienią 2008 tragicznie zmarłego Mateusza Oleksego zastąpili na stanowisku Redaktora Naczelnego Paweł Grabarczyk i Tomasz Sieczkowski. Obecnie „Hybris” ukazuje się jako kwartalnik. Od numeru 11. „Hybris” jest czasopismem punktowanym. Od numeru 24 (2014), Internetowy Magazyn Filozoficzny "HYBRIS" wydawany jest przy współpracy z Ośrodkiem Badań Filozoficznych.
Od pierwszego numeru nasz periodyk poświęcony jest szeroko pojętej tematyce filozoficznej. Naszym celem jest promowanie oryginalnej twórczości filozoficznej oraz integrowanie środowiska filozoficznego. Oprócz oryginalnych artykułów, Magazyn publikuje wywiady z filozofami, recenzje najnowszych pozycji filozoficznych oraz przekłady interesujących, a mało znanych pozycji filozoficznych oraz tekstów przydatnych do celów dydaktycznych.

INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS
Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lindleya 3/5
90-131 Łódź
tel./fax: (48) (42) 635 61 35/(29)
e-mail: magazyn.internetowy.hybris@gmail.com
ISSN: 1689-4286
strona www Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina naukowa wg MNiSW: filozofia


REDAKCJA

Redaktorzy naczelni:
Marcin Bogusławski
Dawid Misztal
Sekretarz:
Michał Kowalczyk
Kolegium redakcyjne:
Bogdan Banasiak, Paweł Grabarczyk, Tomasz Sieczkowski, Tomasz Załuski, Krzysztof Kędziora, Michał Zawidzki
Redaktorzy językowi
Jagna Świderska, Helen Lynch (University of Aberdeen), Wojciech Szymański (Uniwersytet Łódzki)

RADA NAUKOWA
Prof. Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. Jérôme Heurtaux (Université Paris-Dauphine, Francja)
Prof. Leszek Kleszcz (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. James E. McGuire (University of Pittsburgh, USA)
Prof. Małgorzata Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. Paweł Pieniążek (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Paul Russell (University of British Columbia, Kanada)
Prof. Barbara Tuchańska (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Gianni Vattimo (Università di Torino, Włochy)
Prof. Cezary Wodziński (IFiS PAN, Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Ryszard Wójcicki (IFiS PAN)
Prof. Michel Serres (Stanford University, USA)

Collections in this community

Recent Submissions

View more