CONTENT

 1. Współuczestnictwo konieczne a tok procesu
  Anna Barańska
 2. Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej - istota i skutki
  Janusz Jankowski
 3. Rola stowarzyszenia twórców właściwego ze wzglądu na rodzaj twórczości w procesie o ochronę autorskich dóbr osobistych twórcy
  Elżbieta Wojnicka
 4. Pojęcie wady fizycznej rzeczy przy sprzedaży
  Zbigniew Świderski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions