Show simple item record

dc.contributor.authorTarabasz, Anna
dc.date.accessioned2015-08-06T07:59:10Z
dc.date.available2015-08-06T07:59:10Z
dc.date.issued2013-12
dc.identifier.issn1643-5494
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11386
dc.description.abstractAs nowadays cooperation, interaction and dialogue with the target group seem to be more important than simple customer orientation, such amendments reflect marketing management and require the reevaluation of communication role. Article is an attempt to systematize marketing concept focal points and milestones: from the product-centric, through customer-oriented, till value-driven one. It also raises the issue of determining the possible direction of the marketing 4.0pl_PL
dc.description.abstractTurbulentność otoczenia wymaga od przedsiębiorstw ciągłej elastyczności i nieustannego poszukiwania nowych metod konkurowania. Obecnie połączone idee crowdsourcingu i social media służą za bazę współtworzenia i ulepszania oferty biznesowej. Jednocześnie obrazując ewolucję Internetu – od podejścia the read –only Web w kierunku Web 3.0 i Meta Web służą jako remedium na bolączki współczesnych managerów, co jednak nierozerwalnie łączy się z pewnymi kosztami. Owa możliwość współtworzenia wymaga bowiem daleko idących zmian i przewartościowania w podejściu do klientów. Obecnie bowiem kooperacja, interakcja i dialog z grupą docelową jawią się ważniejszymi, niż prosta orientacja klientocentryczna. Zmiany tego typu wymagają całkowitej reorientacji w marketingowym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Niniejszy artykuł podejmuje próbę systematyzacji rozwiązań i prezentacji punktów zorientowania koncepcji marketingu: od opcji skoncentrowanej na produkcie, przez orientację na kliencie aż po marketing wartości. Mnogość rozwiązań o charakterze teoretycznym nie zawsze znajduje swoje odzwierciedlenie w ich praktycznej implementacji. Daleko zaawansowane prace nad Web 2.0 i wejście w erę Web 3.0 wywołało konieczność zmian w koncepcji marketingu. Co więcej, nawet dla tego ostatniego rozwiązanie w zakresie 3.0 wydaje się nie być docelowym i ostatecznym, dlatego też podjęto próbę zdefiniowania kierunku rozwoju dla marketingu 4.0. Najważniejszym jednak jest fakt, iż główny nacisk w tych działaniach położyć należy na rosnąca rolę komunikacji z klientem. Nie jest to już jednokierunkowy przekaz od nadawcy do odbiorcy. Rozwiązania web 2.0 sprawiły, że internauci ( i oczywiście klienci) mogli w prosty sposób stać się autorami treści zamieszczanych w Internecie. Złamano tym samym sztywny paradygmat nadawcy i odbiorcy komunikatu. Obecnie klienci nie są już tylko masowymi nabywcami, mającymi fizyczne potrzeby. To raczej w pełni ukształtowane istoty, które zgodnie z ideą marketingu 3.0, zaproponowaną przez Ph. Kotlera mają „światły umysł, serce i ducha”. Jednak każdy dzień przynosi nowe rozwiązania technologiczne, zatem myśląc o danej koncepcji nie należy się zadowalać elastycznym marginesem rozwoju, lecz antycypować. Dlatego też w pełni zasadną wydaje się idea proponowania kierunku rozwoju dla marketingu 4.0. W nim najważniejszymi jawą się fakt współtworzenia i kooperacji przez kolektyw w pełni świadomych odbiorców oraz tworzenie indywidualnych więzi w relacji many-to many. To wszystko, by nie zostać akademicką teorią, lecz być realnym tworem implementowanym przez biznes, wymaga reewaluacji w podejściu przedsiębiorstw do samych klientów i oczywiście zmiany sposobu komunikowania się, proponując nie tylko pełny dialog, ale też dając możliwość samodecydowania i współtworzenia używanych produktów. Wszystko to po to, by idee mass customization oraz oferty dostarczanej just-in –time i just-in-place były nie mrzonką jutra, lecz stały się rzeczywistością dnia dzisiejszegopl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.relation.ispartofseriesInternational Journal of Contemporary Management;4
dc.subjectmarketing communicationpl_PL
dc.subjectmarketing 3.0pl_PL
dc.subjectmarketing 4.0pl_PL
dc.subjectkomunikacja marketingowapl_PL
dc.titleThe reevaluation of communication in customer approach – towards marketing 4.0pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number124-134pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationChair of Marketing Management Faculty University of Lodzpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAnna Tarabasz, Ph.D, works as an assistant professor in Chair of Marketing at Management Faculty, University of Lodz (22/26 Matejki Str., 90-237 Łódź, Poland). Is a web marketing and eCommerce specialist, mainly interested in electronic tools of communication, non-standard forms of e-promotion and mCommerce.pl_PL
dc.contributor.authorEmailtarabasz@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume12pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record