PRZEPŁYW INFORMACJI W ORGANACH ADMINISTRACJI A PRZEPISY NORMUJĄCE ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE OGÓLNE
Jan Paweł Tarno


  KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski, Zdzisław Kłapciński, Wacław Piotrowski (przewodniczący), Krystyna Urbanowicz

  REDAKCJA WYDAWNICTW FOLIA IURIDICA Witold Broniewicz, Stefan Lelental, Witold Brodziński

  REDAKTOR ZESZYTU Janusz Borkowski

  RECENZENCI Jerzy Wróblewski, Janusz Łętowski

  REDAKTOR WYDAWNICTWA Hanna Wróblewska

  REDAKTOR TECHNICZNY Jadwiga Kulesza

  Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions