Now showing items 1-1 of 1

    • Rodzaje badań marketingowych i obszary ich wykorzystania w handlu elektronicznym 

      Stawiszyński, Marcin; Łaszkiewicz, Anna (Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 2004)
      Badania marketingowe dotyczące Internetu można dzielić stosując podobne (bądź te same) kryteria jak w przypadku podziałów dotyczących badań tradycyjnych. Można też klasyfikować je wykorzystując zdobycze ostatnich lat, tak ...