Now showing items 1-1 of 1

    • Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finanse 

      Walińska, Ewa ORCID (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
      Cel – Celem artykułu jest prezentacja rachunkowości jako nauki oraz wskazanie jej miejsca i roli w naukach ekonomicznych, w szczególności jej relacji do dyscypliny „finanse”. Metodologia badania – W artykule zastosowano ...