Show simple item record

dc.contributor.authorNawój-Śleszyński, Aldona
dc.date.accessioned2015-09-11T07:30:24Z
dc.date.available2015-09-11T07:30:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11764
dc.description.abstractTypy zakładów karnych są narzędziem realizacji indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i należą do instytucjonalnych form indywidualizacji wykonywania tej kary. Zakłady karne typu otwartego i półotwartego ze swej istoty posiadają szereg walorów sprzyjających readaptacji społecznej skazanych. W prezentowanym artykule omówiona została geneza koncepcji zakładów karnych typu półotwartego i otwartego, której idea zrodzona w XIX w. we Francji rozwijała się i doskonaliła w systemach prawnych różnych państw, w tym i w Polsce, mając wsparcie nie tylko w Regułach Minimalnych, ale i w Zaleceniach ONZ z 1955 r. Polskie prawo wykonawcze stworzyło dobre podstawy wykonywania kary w różnych typach zakładów karnych. W artykule zwrócono również uwagę na wyraźną preferencję wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych typu otwartego i półotwartego wyrażoną w uzasadnieniu do kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. Konsekwencje wynikające z tej preferencji mają postać przepisów stanowiących podstawę prawną wykonywania kary w tych zakładach. Walory readaptacyjne, które stanowią istotę niniejszego artykułu zostały uszeregowane i usystematyzowane przez autorkę, a dzięki zaprezentowanym danym statystycznym za lata 1998–2010 powstał kompleksowy obraz tendencji i struktury populacji więziennej odbywającej kare pozbawienia wolności w zakładach karnych typu otwartego i półotwartego w Polsce. W podsumowaniu zwrócono uwagę na problemy, niekonsekwencje, ale i w związku z tym sformułowane postulaty dotyczące wykonywania kary w omawianych typach zakładów karnych i propozycje jak najlepszego wykorzystania możliwości jakie dają typy zakładów karnych otwartych i półotwartych.pl_PL
dc.language.isodepl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;71
dc.titleResozialisierung durch den Offenen und Halboffenen Strafvollzug in Polenpl_PL
dc.title.alternativeZakłady karne typu półotwartego i otwartego w Polscepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number[55]-64pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesGórny Jerzy. 1984. Zakłady otwarte - nowa forma izolacji penitencjarnej. W Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce. Tom I. Red. Hołyst Brunon. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
dc.referencesGórny Jerzy. 1988. Zakłady półotwarte i otwarte. W Rozwój penitencjarystyki w PRL. Red. Wierzbicki Piotr. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
dc.referencesKuć Małgorzata. 2007. Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności. Lublin: TN KUL.
dc.referencesLelental Stefan. 2001. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
dc.referencesNawój Aldona. 2007. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
dc.referencesSzymanowski Teodor, Świda Zofia. 1998. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: LIBRATA.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record