Show simple item record

dc.contributor.authorVitale, Alessandro
dc.date.accessioned2015-09-15T13:06:34Z
dc.date.available2015-09-15T13:06:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2300-0562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11806
dc.description.abstractFormalnie rzecz biorąc, Izrael nie jest jedyną oficjalną ojczyzną Żydów na świecie. W azjatyckiej części Rosji, na Syberii, nadal istnieje Żydowski Obwód Autonomiczny w Birobidżanie. Począwszy od 1928 r. Związek Radziecki przeznaczył na osiedlenie Żydów terytorium większe niż Belgia i Holandia razem wzięte i znacznie większe niż Izrael, usytuowane ponad 6 tys. km na wschód od Moskwy, wzdłuż granicy rosyjsko-chińskiej, pomiędzy 48 i 40 stopniem szerokości północnej, gdzie klimat i warunki są podobne do Ontario i Michigan. Wierząc, że Żydzi rosyjscy, podobnie jak inne mniej-szości narodowe, zasługują na własne terytorium, reżim sowiecki zdecydował ustanowić terytorium, które w 1934 r. stało się Żydowskim Obwodem Autonomicznym. Ideą było utworzenie Nowego Syjonu – jako przeciwwagi do Palestyny – gdzie „proletariacko- -żydowska kultura”, oparta na języku jidysz, mogła się rozwijać. W rzeczywistości ustanowienie Żydowskiego Obwodu Autonomicznego było w pierwszym rzędzie oficjal-nym uznaniem narodowego terytorium Żydów od czasów starożytnych: „Pierwszego Izraela”. Ale historia tego regionu była tragiczna i eksperyment nie powiódł się. Jednakże odnowione dzisiaj istnienie Birobidżanu i odrodzenie żydowskiego życia w po-sowieckim Żydowskim Obwodzie Autonomicznym są nie tylko ciekawym spadkiem po sowieckiej narodowej polityce, ale też po rozpadzie Związku Radzieckiego, i religijnym odrodzeniu na świecie; tym samym stanowią interesujące studium przypadku do badań niektórych ambitnych problemów geograficznych i stosunków międzyetnicznych.pl_PL
dc.description.abstractTechnically, Israel is not the only official Jewish homeland in the world. In the Far East of Russian Siberia there still exists the Jewish Autonomous Region (JAR) of Biro-bidzhan. Beginning in 1928 the Soviet Union set aside a territory larger than Belgium and Holland combined and considerably bigger than Israel, for Jewish settlement, located some five thousands miles east of Moscow along the Soviet-Chinese border, between the 48th and 49th parallels north latitude, where the climate and conditions are similar to Ontario and Michigan. Believing that Soviet Jewish people, like other national minorities, deserved a territorial homeland, the Soviet regime decided to settle a territory that in 1934 would become the Jewish Autonomous Region. The idea was to create a new Zion – in a move to counterweight to Palestine – where a “proletarian Jewish culture” based on Yiddish language could be developed. In fact, the establishment of the JAR was the first instance of an officially acknowledged Jewish national territory since ancient times: the “First Israel”. But the history of the Region was tragic and the ex-periment failed. Nevertheless, Birobidzhan’s renewed existence of today and the revival of Jewish life in the post-Soviet JAR are not only a curious legacy of Soviet national policy, but after the break-up of the Soviet Union and the worldwide religious rebirth represent an interesting case-study in order to study some challenging geographic pro-blems, and interethnic relations.en
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Geografii Politycznej i Historycznej;3
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstosunki międzyetnicznepl_PL
dc.subjectwspółpraca międzyetnicznapl_PL
dc.subjectŻydowski Obwód Autonomicznypl_PL
dc.subjectSyberiapl_PL
dc.subjectBirobidżanpl_PL
dc.subjectChabarowski Krajpl_PL
dc.titleThe Jewish Autonomous Region in Siberia. Multicultural heritage and coexistenceen
dc.title.alternativeŻydowski Obwód Autonomiczny na Syberii. Wielokulturowe dziedzictwo i współistnieniepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number151-170pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of International Studies, University of Milanpl_PL
dc.referencesAlba R., Nee V., 1997, Rethinking assimilation theory for a new era of immigration, „International Migration Review”, 31 (4), pp. 826–874.pl_PL
dc.referencesAlberton M., 1932, Birobidzhan. Die Judenrepublik, Leipzig–Wien.pl_PL
dc.referencesAllain A., Dupont M., Hearn M. (eds.), 1996, Les Fédéralismes, Presses Universitaires du Septentrion, Lille.pl_PL
dc.referencesArnovitz B., 1985, Zion in Siberia, „Survey”, 29 (3), pp. 129–152.pl_PL
dc.referencesBassani L.M., Stewart W., Vitale A., 1995, I Concetti del Federalismo, Giuffrè, Milano.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 1999, La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna.pl_PL
dc.referencesBeaud O., 1996, La Fédération entre l’Etat et l’Empire, [in:] Allain A., Dupont M., Hearn M. (eds.), Les Fédéralismes, Presses Universitaires du Septentrion, Lille, pp. 41–58.pl_PL
dc.referencesBromley Ju.V., 1979, Towards a typology of ethnic processes, „British Journal of Sociology”, 3, pp. 341–348.pl_PL
dc.referencesBruk B.L., 1928, Birobidzhan, Ozet, Moscow.pl_PL
dc.referencesBugaenko E., 1984, Na beregu Amura. 50 let Evrejskoj Avtonomnoj Oblasti, Stp, Moscow.pl_PL
dc.referencesConnor W., 1994, Ethnonationalism. The quest for understanding, Princeton University Press N.J. (Ital. transl.: Dedalo, Bari 1995).pl_PL
dc.referencesDuchacek I., 1987, Comparative federalism. The territorial dimension of politics, University Press of America, Lanham–Philadelphia.pl_PL
dc.referencesElazar D.J., 1987, Exploring federalism, The University of Alabama Press (Ital. transl.: Comunità, Milano 1995).pl_PL
dc.referencesEmiot I., 1981, The Birobidzhan affair. A Yiddish writer in Siberia, Jewish Publication Society, Philadelphia.pl_PL
dc.referencesEsman M.J., 1994, Ethnic Politics, Cornell University Press, Ithaca.pl_PL
dc.referencesGitelman Z., 1991, The evolution of Jewish culture and identity in the Soviet Union, [in:] Ro’i Y., Berker A. (eds.), Jewish culture and identity in the Soviet Union, New York University Press, New York.pl_PL
dc.referencesGoldberg B.Z., 1961, The Jewish problem in the Soviet Union: Analysis and solution, Crown Publishers Inc., New York.pl_PL
dc.referencesKadyshevich M., 1931, Birobidzhan – strana bol’shich vozmozhnostej, Izdanie CS OZET, Moskva.pl_PL
dc.referencesKagedan A., 1987, The formation of Soviet Jewish Territorial Units, 1924–1937, Ann Arbor, Michigan.pl_PL
dc.referencesKagedan A., 1994, Soviet Zion. The quest for a Russian Jewish homeland, Palgrave Macmillan Basingstoke.pl_PL
dc.referencesKochan L. (ed.), 1972, The Jews in Soviet Russia since 1917, Oxford University Press, London.pl_PL
dc.referencesKuchenbecker A., 1997, Ein “Rotes Palastina” im Fernen Osten der Sowjetunion. Die Verbannung einer Idee, „Archiv für Sozialgeschichte”, 37, p. 255–282.pl_PL
dc.referencesLvavi Y., 1965, The Jewish colonization of Birobidzhan, The Historical Society of Israel, Jerusalem.pl_PL
dc.referencesNivat A., 2013, La République juive de Staline, Fayard, Paris.pl_PL
dc.referencesNosov S., 1996, Federalism and anarchy in Russia today, [in:] Allain A., Dupont M., Hearn M. (eds.), Les Fédéralismes, Presses Universitaires du Septentrion, Lille, pp. 205–209.pl_PL
dc.referencesPark R.E, Burgess E.W., 1921, Introduction to the science of sociology, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesRo’i Y., Beker A. (eds.), 1991, Jewish culture and identity in the Soviet Union, New York University Press, New York.pl_PL
dc.referencesRotschild J., 1981, Ethnopolitics. A conceptual framework, Columbia University Press, New York.pl_PL
dc.referencesSchlesinger R., 1970, Federalism in Central and Eastern Europe, Grenwood Press Publishers, Westport–Conn.pl_PL
dc.referencesSchnapper D., 1980, Juifs et israëlites, Galimard, Paris.pl_PL
dc.referencesSharlet R., 1994, The prospects for federalism in Russian constitutional politics, „Publius. The Journal of Federalism”, 24 (2), pp. 115–127.pl_PL
dc.referencesSmith A.D., 1981, The ethnic revival, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesSmith A.D., 1986, The ethnic origins of nations, Basil Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesSrebrnik H.F., 2006, Birobidzhan: A remnant of history. The Jewish Autonomous Region in the Russian far east, „Jewish Current” (July-August), pp.16–18.pl_PL
dc.referencesSrebrnik H.F., 2008, Jerusalem on the Amur: Birobidzhan and the Canadian Jewish communist movement, 1924–1951, McGill Queen’s University Press, Montreal.pl_PL
dc.referencesSrebrnik H.F., 2010, Dreams of nationhood: American Jewish communists & the Soviet Birobidzhan project, 1924–1952, Academic Studies Press, Boston.pl_PL
dc.referencesStephan J.J., 1994, A far Eastern Jewish homeland, Stanford University Press, Stanford.pl_PL
dc.referencesTaylor B.D., 2011, State building in Putin’s Russia. Policing and coercion after communism, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesVaiserman D., 1999, Birobidzhan, mechti i tragedija. Istorija EAO v sudbach i doku-mentach, Riotip, Chabarovsk.pl_PL
dc.referencesVitale A., 1999, Decentramento e autonomia: pratica e conseguenze di un mito obsoleto, „Élites” III, 2 (aprile-maggio), pp. 6–20.pl_PL
dc.referencesVitale A., 2005a, Birobidzhan: la “Prima Israele”, „Galatea – European Magazine”, pp. 84–89.pl_PL
dc.referencesVitale A., 2005b, La Regione Ebraica in Russia. Birobidzhan, la “Prima Israele”. Giampiero Casagrande Editore, Lugano.pl_PL
dc.referencesVitale A., 2007, El Primer Israel, Ediciones Le Monde Diplomatique – El Dipló/Capital Intelectual, Buenos Aires.pl_PL
dc.referencesWaldenberg M., 1992, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (Ital. Transl.: Il Saggiatore, Milano 1994).pl_PL
dc.referencesWehler H.-U., 2001, Nationalismus: Geschichte, Formen, Folgen, Verlag C.H. Beck oHG, München.pl_PL
dc.referencesWeinberg R., 1993, Purge and politics in the periphery: Birobidzhan in 1937, „Slavic Review”, 52 (1), pp. 13–27.pl_PL
dc.referencesWeinberg R., Gitelman Z., Bradley B., 1998, Stalin’s forgotten Zion. Birobidzhan and the making of a Soviet Jewish homeland, University of California Press, Berkeley.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska