Show simple item record

dc.contributor.authorStefańska, Dorota
dc.date.accessioned2015-11-09T12:55:07Z
dc.date.available2015-11-09T12:55:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1643-0700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13454
dc.description.abstractKatolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szadku powstało w 1934 r. w wyniku reorganizacji istniejącego od 1919 r. Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i prowadziło aktywność religijną oraz społeczną pod kierunkiem duchowieństwa w ramach Akcji Katolickiej aż do chwili napaści na Polskę Niemiec hitlerowskich. W Szadku patronem Stowarzyszenia w latach 1934–1939 był proboszcz parafii ks. Edward Lidtke, a asystentami kościelnymi stowarzyszenia: ks. Stefan Flisiak (1934–1936), ks. Bernard Głoskowski (1936–1939). Szadkowskie oddziały młodzieży męskiej i żeńskiej wraz z oddziałami w Małyniu, Zygrach, Zadzimiu i Korczewie tworzyły podokręg szadkowski wchodzący w skład okręgu sieradzkiego, podległemu diecezjalnemu stowarzyszeniu we Włocławku kierowanemu przez ks. Stefana Pietruszkę. Celem organizacji było wychowanie młodzieży pozaszkolnej w duchu wiary katolickiej i narodowym. Służyły temu organizowane przez duchowieństwo centrali włocławskiej rekolekcje, dni społeczne, manifestacje katolickie: kongresy, zloty, igrzyska sportowe, pielgrzymki. Oddziały z Szadku uczestniczyły: w Kongresie Eucharystycznym Ziemi Sieradzkiej w Sieradzu (czerwiec 1934 r.); w okręgowych zlotach i igrzyskach sportowych w Zduńskiej Woli, Sieradzu i Złoczewie; w zlotach diecezjalnych w Charłupi Małej i we Włocławku oraz w ogólnopolskim w Częstochowie we wrześniu 1938 r. Zdobyte przez młodzież doświadczenie organizacyjne oraz poczucie godności katolickiej i narodowej zaowocowało podczas 6 lat okupacji hitlerowskiej, kiedy to młodzież zaangażowała się w tworzenie struktur organizacyjnych Polski Podziemnej, a silna wiara w Boga i rodzinę ułatwiała pokonanie trudów codziennego życia. Po 1945 r. w Szadku Katolickie Stowarzyszenie nie wznowiło działalności ze względu na restrykcyjne rozporządzenia władz komunistycznych, również po 1989 r. mimo sprzyjającej sytuacji politycznej nie odnowiono struktur.pl_PL
dc.description.abstractThe Catholic Youth Association in Szadek was established in 1934, after reorganisation of the Polish Youth Association, which had existed earlier. It carried out religious and social work within the framework of the Catholic Action. The patron of the Association in Szadek in 1934–1939 was the parish priest Rev. Edward Lidtke, and its church assistants were Rev. Stefan Filisiak (1934–1936) and Rev. Bernard Głoskowski (1936–1939). The Szadek troops of male and female youth together with troops in Małyń, Zygry, Zadzim and Korczew formed the Szadek section of the Sieradz branch, which was part of the Włocławek diocese Association. The aim of this organization was to bring up young people in the spirit of the Catholic faith and patriotism. The forms of such education included recollections, “social” days, congresses, conventions, sports competitions and pilgrimages. The events that Szadek youth participated in were, among others, the Eucharistic Congress of the Sieradz Region in Sieradz (1934), district rallies and sporting events (in Zduńska Wola, Sieradz and Złoczew), diocese jamborees (in Charłupia Mała and Włocławek), and a nationwide rally in Częstochowa (1938). The Catholic Association in Szadek did not resume activity after 1945.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Szadkowski;15
dc.subjectKatolickie Stowarzyszenie Młodzieżypl_PL
dc.subjectAkcja Katolickapl_PL
dc.subjectSzadekpl_PL
dc.subjectCatholic Youth Associationpl_PL
dc.subjectCatholic Actionpl_PL
dc.titleKatolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szadku w latach 1934–1939pl_PL
dc.title.alternativeCatholic Youth Association in Szadek in 1934–1939pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[205]-223pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationTowarzystwo Przyjaciół Szadku.pl_PL
dc.identifier.eissn2449-8351
dc.referencesGotów! Sprawie służ!, Jednodniówka, Łódź 1936.pl_PL
dc.references„Kronika Diecezji Włocławskiej” 1934, 1935,1936,1937,1938, R. XXVIII–XXXII.pl_PL
dc.referencesWywiady ze Stanisławą Łazuchiewicz (2007), Przemysławem Sową (2007), Marianną Manios (2009), Stanisławem Kępką (2011), Marianem Piotrowiczem (2011), Krystyną Szymańską (2013), Janiną Łazuchiewicz (2015).pl_PL
dc.referencesBoczkowski A., Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – podręcznik, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesKatolickie Stowarzyszenie Młodzieży, „Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej” 2000, nr 3/4.pl_PL
dc.referencesLeksykon Wspólnot, http://www.eugeniusz.omi.org.pl/ksm (10.01.2006).pl_PL
dc.referencesLibrowski S., Ofiary zbrodni niemieckiej pośród duchowieństwa diecezji włocławskiej 1939–1945, Włocławek 1947.pl_PL
dc.referencesStefańska D., Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Szadku w latach 1919–1934, „Biuletyn Szadkowski” 2014, t. 14, s. 151–172.pl_PL
dc.referencesSzadek na starej fotografii. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szadku, oprac. J. Stulczewski, „Biuletyn Szadkowski” 2012, t.12, s. 235–263pl_PL
dc.referencesRulka K., Z 49 lat pracy duszpasterskiej 14 lat w Szadku – ks. Edward Lidtke, „Biuletyn Szadkowski” 2009, t. 9, s. 37–63.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record