Now showing items 1-2 of 2

  • Determinanty rozwoju osadnictwa letniskowego na przykładzie gminy Stężyca 

   Jażewicz, Iwona; Zienkiewicz, Aleksandra ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
   W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących przestrzeni wypoczynku indywidualnego na działkach letniskowych. Jest to próba identyfikacji uwarunkowań rozwoju osadnictwa letniskowego na przykładzie gminy Stężyca ...
  • Development determinants of holiday settlement: Case study of the gmina of Stężyca 

   Jażewicz, Iwona; Zienkiewicz, Aleksandra ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
   The article presents the results of research on a specific recreation space – holiday plots. It is an attempt to identify the conditions for the development of holiday settlements, using the example of the gmina of Stężyca ...