Now showing items 1-1 of 1

    • La formation de cadres touristiques à l'Université de Sofia 

      Bacvarov, Marin; Marinov, Vasil (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
      Gwałtowny rozwój turystyki w Bułgarii wymagał przygotowania wysoko kwalifikowanych kadr z wyższym w ykształceniem. Kształcenie takie rozpoczęto W 1965 r. w Wyższym Instytucie Ekonomicznym w Warnie w zakresie ekonomiki i ...