Now showing items 1-1 of 1

    • Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy ich rozwoju 

      Jackowski, Antoni; Sołjan, Izabela; Bilska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
      W Polsce rejestruje się ponad 500 ośrodków kultu religijnego należących do Kościoła rzymskokatolickiego, co stanowi blisko 98% chrześcijańskich ośrodków pielgrzymkowych - pozostałe związane są przede wszystkim z prawosławiem. ...