Now showing items 1-3 of 3

  • „Czas” w turystyce: „czas indywidualny” i „czas społeczny” 

   Bonneau, Michel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Autor dokonuje przeglądu badań nad aktywnością turystyczną dochodząc do wniosku, że najlepiej specyfikę zachowań turystycznych oddają badania budżetowe czasu. Proponuje do tych analiz wykorzystać metodę Maxa Webera tzw. ...
  • Les formations supérieures en tourisme et en hôtellerie à l'Université d'Angers 

   Bonneau, Michel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
   Uniwersytet w Angers, począwszy od 1972 r. prowadzi wiele kierunków wyższego szczebla nauczania, które kończą się dyplomem na poziomie krajowym (licence, mairise, MST, DESS). W 1982 г. w uczelni tej utworzono wyższy cykl ...
  • ‘Time’ in tourism: ‘individual time’ and ‘social time’ 

   Bonneau, Michel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009-07-22)
   The author does a review of the research into tourist activity and concludes that the particular character of tourist behaviour is reflected best in the study of time budgets. He proposes Max Weber's ideal-type method to ...