Now showing items 1-4 of 4

  • Dance in tourism from an anthropological perspective: An introduction to the research issue 

   Banio, Adrianna; Malchrowicz-Mośko, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Nowadays, dance plays an important role in the modern tourism industry. Today, the craze for dancing creates great opportunities for cultural tourism. However, it should be remembered that there is a great danger of losing ...
  • Taniec w turystyce w perspektywie antropologicznej – wprowadzenie do problematyki 

   Banio, Adrianna; Malchrowicz-Mośko, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Taniec odgrywa ważną rolę we współczesnym przemyśle turystycznym. Obecna moda na taniec stwarza wielkie możliwości dla turystyki kulturowej. Należy jednak pamiętać, że istnieje ogromne niebezpieczeństwo zatracenia ...
  • Triathlon as a form of sports consumption: Motives for participation 

   Malchrowicz-Mośko, Ewa; Młodzik, Maciej; Banio, Adrianna; Omorczyk, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   This article presents triathlon as a modern form of sports consumption. The theoretical part underlines the importance of triathlon events for the development of tourism and the promotion of health and physical activity, ...
  • Triathlon jako forma konsumpcji sportowej – motywacje do udziału 

   Malchrowicz-Mośko, Ewa; Młodzik, Maciej; Banio, Adrianna; Omorczyk, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   W artykule zaprezentowano triathlon jako nowoczesną formę konsumpcji sportowej. W części teoretycznej opisano znaczenie imprez triathlonowych dla rozwoju turystyki oraz promocji zdrowia i aktywności fizycznej. W części ...