Now showing items 1-1 of 1

    • Analiza przestrzenno-funkcjonalna bazy hotelowej w Warszawie 

      Klimczuk, Beata; Kowalczyk, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
      W ostatnich kilku latach w Warszawie nastąpił znaczny wzrost liczby hoteli i innych obiektów noclegowych. Obok obiektów znajdujących się w centrum, wiele nowo powstałych hoteli jest lokalizowanych w strefie zewnętrznej ...