SPIS TREŚCI - CONTENT

 1. Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego
  Leszek Butowski
 2. Tourism as a development factor in the light of regional development theories
  Leszek Butowski
 3. Tablice pamiątkowe i pomniki na obszarze dzielnicy Łódź Śródmieście jako obiekty upamiętniające osoby i wydarzenia z przeszłości Łodzi
  Jarosław Kazimierczak
 4. Memorial plaques and monuments in Łódź-Śródmieście (the City Centre District) commemorating people and events from the history of the city
  Jarosław Kazimierczak
 5. Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej na przykładzie wyższych uczelni w Łodzi
  Jolanta Latosińska; Dorota Ludwicka
 6. Tourism activity among university students: a survey from Universities in Łódź
  Jolanta Latosińska; Dorota Ludwicka
 7. Jakość produktu atrakcji turystycznych a zadowolenie, korzyści i zamiary zwiedzających: weryfikacja modelu
  Marek Nowacki
 8. The quality of attractions and the satisfaction, benefits and behavioural intentions of visitors: verification of a model
  Marek Nowacki
 9. Determinanty aktywności turystycznej młodzieży szkolnej na przykładzie młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy
  Krzysztof Parzych
 10. Determinants of the tourism activity of school pupils (aged 15-19) from Słupsk and Częstochowa
  Krzysztof Parzych

  Notatki naukowe

 11. Dostępność wybranych obiektów turystycznych Dolnego Śląska dla osób niepełnosprawnych ruchowo
  Marta Góralewicz-Drozdowska
 12. Accessibility of selected tourist attractions in lower silesia for the physically disabled
  Marta Góralewicz-Drozdowska
 13. 31. Międzynarodowa Konferencja Promieni Kosmicznych w Łodzi jako przykład turystyki kongresowej (studium przypadku)
  Joanna Kotlicka
 14. The 31st international cosmic ray conference in Łódź: An example of congress tourism
  Joanna Kotlicka
 15. Wizerunek turystyczny Chorwacji
  Armina Muszyńska
 16. The tourism image of Croatia
  Armina Muszyńska
 17. Recenzje

 18. Zasoby kulturowe w turystyce – modele, procesy i działania (Cultural Resources for Tourism. Patterns, Processes and Policies), M. Jansen-Verbeke, G.K. Priestley, A.P. Russo (red.), Nova Science Publishers, Nowy Jork 2008, ss. 298
  Joanna Kowalczyk-Anioł
 19. Cultural Resources for Tourism. Patterns, Processes and Policies), M. Jansen-Verbeke, G.K. Priestley, A.P. Russo (red.), Nova Science Publishers, Nowy Jork 2008, ss. 298
  Joanna Kowalczyk-Anioł
 20. Kronika

 21. Moja droga naukowa: od geografii do turyzmu, od turyzmu do geografii turyzmu
  Myriam Jansen-Verbeke
 22. My academic path: from geopgraphy to tourism - from turyzm to the geography of tourism
  Myriam Jansen-Verbeke
 23. Wybrane pozycje bibliografii na temat turyzmu, rekreacji i wypoczynku Profesor Myriam Jansen-Verbeke

 24. Sprawozdania

 25. XXIV Seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”. Uniejów, 18-20 września 2008 roku
  Robert Wiluś
 26. The 25th field seminar research workshops on the geography of tourism, Łódź, 10-12 th September 2009"
  Robert Wiluś

Recent Submissions

View more