Przegląd Socjologii Jakościowej jest jednym z wiodących pism z dziedziny socjologii jakościowej. Publikowane w nim są prace empiryczne, teoretyczne i metodologiczne dotyczące wszystkich dziedzin i specjalności w ramach socjologii.

Przegląd Socjologii Jakościowej to czasopismo Symbolicznego Interakcjonizmu, Teorii Ugruntowanych, Studiów Społecznych Światów, Analizy Dyskursu, Analiz Biograficznych, Analizy Treści, Antropologii Społecznej, Dekonstruktywizmu, Etnografii, Etnografii Komunikacji, Etnografii Holistycznej, Etnografii Instytucjonalnej, Etnonauki, Etnometodologii, Analizy Konwersacyjnej, Ewaluacyjnych Badań Społecznych, Fenomenologii, Fenomenografii, Hermeneutyki, Studiów Narracyjnych, Studiów Naturalistycznych, Studiów Przypadku i innych odmian jakościowego nurtu w naukach społecznych.

Przegląd Socjologii Jakościowej
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Rewolucji 1905 r. nr 41/43
90-214 Łódź
e-mail: redakcja.psj@gmail.com
ISSN: 1733-8069
strona www Przegląd Socjologii Jakościowej
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 40 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne

Zespół Redakcyjny
Redaktor naczelny
Krzysztof Tomasz Konecki, Uniwersytet Łódzki
Redaktorzy prowadzący
Jakub Niedbalski, Uniwersytet Łódzki
Izabela Ślęzak, Uniwersytet Łódzki
Redaktorzy tematyczni
Waldemar Dymarczyk, Uniwersytet Łódzki
Marek Gorzko, Uniwersytet Szczeciński
Anna Kacperczyk, Uniwersytet Łódzki
Sławomir Magala, Erasmus University
Łukasz Tomasz Marciniak, Uniwersytet Łódzki
Robert Prus, University of Waterloo, Canada
Redaktorzy językowi
Aleksandra Chudzik, Jonathan Lilly, Marta Olasik
Korekta i edycja
Magdalena Chudzik, Magdalena Wojciechowska, Uniwersytet Łódzki
Redaktor działu recenzji
Dominika Byczkowska, Uniwersytet Łódzki
Redaktor newslettera
Magdalena Wojciechowska, Uniwersytet Łódzki
Projektowanie i programowanie WWW
Edyta Mianowska, Uniwersytet Zielonogórski

Collections in this community

Recent Submissions

View more