Now showing items 1-1 of 1

    • Zagadka społeczeństwa terapeutycznego: historia, konteksty, praktyka 

      Andrzejewski, Łukasz (Uniwersytet Łódzki, 2017)
      Niniejszy artykuł jest próbą kontekstowej prezentacji i krytycznej analizy społeczeństwa terapeutycznego. Bazując na trzech zastrzeżeniach związanych z pracą Katie Wright, prezentuję zwięzłą historię idei społeczeństwa ...