CONTENT/SPIS TREŚCI

 1. The Impact of Environmental Factors on Tourism Development on the Barrier Coasts of Poland/Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki na polskich wybrzeżach mierzejowych
  Elżbieta Gerstmannowa
 2. Changes through Time in Tourism and Recreational Functions: A Case Study of Sokolniki/Przemiany funkcji turystyczno-wypoczynkowej. Przykład miasta-ogrodu Sokolniki
  Marzena Makowska-Iskierka
 3. Rural Tourism Space in the Gmina of Szudziałowo/Wiejska przestrzeń turystyczna gminy Szudziałowo
  Witold Kopeć
 4. An Evaluation of Tourism in the Gmina of Dubeninki Using Different Research Methods/Waloryzacja turystyczna gminy Dubeninki w świetle różnych metod badawczych
  Anna Michowiak
 5. The cemetery as a part of the geography of tourism/Cmentarz jako przedmiot zainteresowań geografii turyzmu
  Sławoj Tanaś
 6. World War I Cemeteries as an Anthropogenic Resource for the Lódż Region/Cmentarze z I wojny światowej jako walor antropogeniczny okolicy Łodzi
  Blanka Gosik
 7. Report on The Annual Conference of the International ATLAS' association: „Networking and Partnership in Destination Development and Management', Naples 3-6 April 2004/Sprawozdanie z dorocznej konferencji Międzynarodowego Zrzeszenia ATLAS: "Networking and Partnership in Destination Development and Management", Neapol 3-6 kwietnia 2004
  Robert Wiluś
 8. Report on the 'Branded Products in the Tourism Industry' Conference at Szczecin-Niechorze 2004/Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Markowe produkty turystyczne", Szczecin-Niechorze 2004 r.
  Monika Prylińska
 9. Walory turystyczne (Turistićeski resursy), Naiden Apostołow, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie, 2003, 387 ss./Tourism Resources (Turistićeski resursy) by Naiden Apostolow, published by the University of Economics in Varna, 2003, 387 pp.
  Marin Bachvarov

Recent Submissions