Spis treści

 1. Editor’s Note
 2. Artykuły - Papers

 3. Tourism Spaces and their Transformation in the Contemporary World
  Stanisław Liszewski
 4. Types of Tourism Reception Environments - a Geographical Perspective
  Marin Bachvarov
 5. The Postmodernist Approach in the Geography of Tourism - Inevitable and/or Fashion?
  Andrzej Kowalczyk
 6. Tourism Space - the Cycle, the ‘Actors’ and Development Determining Factors
  Bogdan Włodarczyk
 7. An Evaluation of the Effects of Agro-tourism Development
  Jolanta Wojciechowska
 8. Notatki naukowe - Research notes

 9. The Physical Efficiency of 1st Year Tourism and Recreation Licentiate Students at the University of Łódź
  Waldemar Dyba
 10. The Cultural Heritage of the Camedolite Order in Poland
  Beata Krakowiak
 11. Tourism Space - One Concept, Two Meanings: Reflections on Indyvidual Tourism Space
  Jolanta Latosińska
 12. Variations in Tourist, Manager and Tourism Expert Expectations of Hotel Service in Polish Historical Residences
  Rafał Rauba
 13. The Organization of Individual Recreation Space in the Rural-Urban Fringe Zone of Łódź
  Roman Szkup
 14. Changes in the Presentation of Tourism Content on Maps of Łódź Published since 1989
  Witold Kopeć
 15. The Demographic Aspect of the Urbanization Process at Tourism Destinations in the Rural-Urban Fringe of Łódź
  Marzena Makowska-Iskierka
 16. An Attempt to Improve the Tourist Image of Poland in Spain by Making its Promotional Offer More Specific
  Monika Prylińska
 17. The Meaning of Death Space in Cultural Tourism
  Sławoj Tanaś
 18. Sprawozdania — Reports

 19. The Origins and Development of Tourism Geography in Łódź
  Stanisław Liszewski
 20. Report from the Annual Conference of the International Association ATLAS: 'Tourism, Creativity and Development’, Barcelona, 2-4 Nov 2005
  Robert Wiluś
 21. Recenzje — Reviews

 22. Hotelarstwo. Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa [The Hotel Industry. Part I: Fundamentals of the Hotel Industry], M. Milewska, B. Włodarczyk, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2005, ss. 345
  Andrzej Kowalczyk
 23. Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni [Tourism as an Economic Factor in Spatial Development], B. Meyer, Rozprawy i Studia, t. (DCXIX) 545, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, ss. 436
  Bogdan Włodarczyk
 24. Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowowschodniej [The Location of Hotels in Central and Eastern European Capitals], A. Matczak ed., ser. „Szlakami Nauki”, nr 33, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004, ss. 129
  Jerzy Wyrzykowski
 25. Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego [Tourism and Changes to the Natural, Environment in the Silesian Beskidy] M. Mika, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, ss. 228
  Sławoj Tanaś
 26. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji [Natural Assets in Tourism and Recreation], K. Kożuchowski, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2005, ss. 200
  Andrzej Marsz
 27. Turystyka na obszarach górskich Europy. Wybrane zagadnienia [Tourism in the Mountain Areas of Europe: Selected Issues], W. Kurek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, ss. 214
  Beata Krakowiak
 28. Obituary. Marin Bachvarov (1936-2006)
  Stanisław Liszewski

Recent Submissions

View more