Show simple item record

dc.contributor.authorPrzybyciński, Tomasz
dc.date.accessioned2013-04-20T17:09:37Z
dc.date.available2013-04-20T17:09:37Z
dc.date.issued2010-05-15
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1578
dc.description.abstractThe social market economy respects economic and social values as well as ethics. However, the ethical dimension of the economic transformation has been neglected in Poland. That is just why positive consequences of the economic transformation have been reduced.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherArchidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkiepl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w życiu gospodarczym;Nr 1
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectethicspl_PL
dc.subjectmarket orderpl_PL
dc.titleEtyka a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polscepl_PL
dc.title.alternativeEthics and Creation of the Market Order in Polandpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.referencesBaczyński J., Rzeczpospolita Samorządna [w:] Rewolucja Solidarności. Polska od sierpnia 1980 do grudnia 1981, „Polityka”, 8.08.2005.
dc.referencesBelka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa 1986.
dc.referencesBlok Z., Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 2006.
dc.referencesDudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–2001, Arcana, Kraków 2004.
dc.referencesEucken W., Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
dc.referencesJan Paweł II, Centesimus annus [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków 2005.
dc.referencesJan Paweł II, Laborem exercens [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków 2005.
dc.referencesJan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Znak, Kraków 2005.
dc.referencesJan Paweł II, Sollicitudo rei socialis [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków 2005.
dc.referencesKapuściński R., Notatki z Wybrzeża [w:] Rewolucja Solidarności. Polska od sierpnia 1980 do grudnia 1981, „Polityka”, 8.08.2005.
dc.referencesKąkolewski K., Ksiądz Jerzy w rękach oprawców. Rzeczywiste przyczyny i przebieg porwania i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, von Borowiecky, Warszawa 2004.
dc.referencesKindziuk M., Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Prawdziwa historia męczennika, Axel Springer Polska, Warszawa 2008.
dc.referencesKołodko G.W., Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem, TNOiK, Toruń 2001.
dc.referencesKołodko G.W., Strategia dla Polski, Poltext, Warszawa 1994.
dc.referencesKołodko G.W., Tygrys z ludzką twarzą, TNOiK, Toruń 2001.
dc.referencesKuroń J., J. Żakowski, Siedmiolatka czyli kto ukradł Polskę?, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997.
dc.referencesKuroń J., Moja zupa, BGW, Warszawa 1991.
dc.referencesLasota M., Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Znak, Kraków 2006.
dc.referencesLecomte B., Prawda zawsze zwycięży. Jak papież pokonał komunizm, WN PWN, Warszawa 2005.
dc.referencesLeszczyński A., Teatr rewolucji [w:] Rewolucja Solidarności. Polska od sierpnia 1980 do grudnia 1981, „Polityka”, 8.08.2005.
dc.referencesLewandowski J., Neoliberałowie wobec współczesności, Atext, Gdynia 1991.
dc.referencesMazurek F.J., Wolność pracy, przedsiębiorczość, uczestnictwo, KUL, Lublin 1993.
dc.referencesMazuryk M., Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa w Konstytucji RP, „Myśl Ekonomiczna i Prawna” 2008, nr 2.
dc.referencesMicewski A., Kardynał Wyszyński, prymas i mąż stanu, Éditions du Dialogue, Paris 1982.
dc.referencesMicewski A., Katolicy w potrzasku. Wspomnienia z peryferii polityki, BGW, Warszawa 1993.
dc.referencesMicewski A., Kościół – państwo 1945–1989, WSiP, Warszawa 1994.
dc.referencesMicewski A., Kościół wobec „Solidarności” i stanu wojennego, Éditions du Dialogue, Paris 1987.
dc.referencesModzelewski K., Dokąd od komunizmu?, BGW, Warszawa 1993.
dc.referencesOcena przebiegu procesów gospodarczych w 1995 r. na tle lat 1990–1994, CUP, Warszawa, maj 1996.
dc.referencesOst D., Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Muza, Warszawa 2007.
dc.referencesPrzybyciński T., Problemy kształtowania ładu gospodarczego [w:] Polityka gospodarcza. Teoria i realia, red. J. Stacewicz, SGH, Warszawa 2008, s. 199–200.
dc.referencesRaina P., Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, t. 1, Oficyna Poetów i Malarzy, London 1979.
dc.referencesRaina P., Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, t. 2, Oficyna Poetów i Malarzy, London 1986.
dc.referencesSzostkiewicz A., Nie ma chleba bez wolności [w:] Rewolucja Solidarności. Polska od sierpnia 1980 do grudnia 1981, „Polityka”, 8.08.2005.
dc.referencesTischner J., Etyka solidarności, Pryzmat, Warszawa 1989.
dc.referencesWojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.
dc.referencesZabłocki J., Prymas Stefan Wyszyński. Opór i zwycięstwo 1948–1956, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2002.
dc.referencesZięba M., Pokój owocem solidarności [w:] Przewodnik po encyklikach. Myśląc z Janem Pawłem II, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2003.
dc.relation.volume13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska