Show simple item record

dc.contributor.authorDzieciuchowicz, Jerzy
dc.date.accessioned2016-02-23T12:03:44Z
dc.date.available2016-02-23T12:03:44Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17050
dc.description.abstractMunicipal housing plays crucial role in housing economy, citizens’ living conditions and Łódź spatial system. Although during transformation period the importance of municipal housing building has been decreasing, town is still the biggest owner of the tenement-houses in Poland, when compare to other metropolitan areas. Increasing privatization affected in changes not only in ownership structure but also influence the living conditions, tenants’ structure and their needs and expectations towards apartments. The basic research problem of the paper is the identification of state and structure of municipal housing in Łódź. The special attention is paid to spatial structure of housing resources in town and housing conditions. The main research aim is to assess the level of the spatial differentiation of state and various structures of those resources as well as detailed evaluation of the living conditions quality. The valorization on inner housing conditions includes: age, construction state, forms of ownership, size, sanitation, exploitation expenses and peopling.pl_PL
dc.description.abstractW pracy tej dokonano identyfikacji stanu i struktury przestrzennej komunalnego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi, a także gruntownej analizy sytuacji mieszkaniowej cechującej ten typ budownictwa. Podstawowy cel opracowania stanowi określenie tendencji centralnej i stopnia zróżnicowania przestrzennego głównych cech komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz szczegółowa ocena panujących w nim warunków mieszkaniowych.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.<br/><br/>pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;8
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectkomunalne budownictwo mieszkaniowepl_PL
dc.subjectstan i struktura komunalnego budownictwa mieszkaniowegopl_PL
dc.subjectkamienice czynszowepl_PL
dc.titleBudownictwo komunalne w Łodzi - struktura przestrzennapl_PL
dc.title.alternativeMunicipal housing in Łódź - spatial structurepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007pl_PL
dc.page.number103-125pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennegopl_PL
dc.referencesAndrzejewski A., 1969, Zarys polityki mieszkaniowej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAndrzejewski A„ 1987, Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAndrzejewski A., Kulesza H., 1969, Ekonomika i organizacja gospodarki mieszkaniowej, PTE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesCesarski M., 1998, Mieszkaniowy majątek trwały oraz jego rola w badaniach i polityce mieszkaniowej w Polsce, SGH, Warszawa, Monografie i opracowania SGH.pl_PL
dc.referencesCzeczerda W., 1986, Społeczne problemy starej zabudowy mieszkaniowej, IGPiM, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1974, Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Łodzi w latach 1945-1965 oraz jego wpływ na zmiany warunków mieszkaniowych ludności, „Zeszyty Naukowe UŁ”, ser. II, 55.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1976, Szczegółowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności Łodzi w roku 1970, „Acta Universitatis Lodziensis”, ser. II, 7.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1980, Kompleksowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności wielkiego miasta (przykład Łodzi), „Acta Universitatis Lodziensis”, ser. II, 22.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1999, Ewolucja i typologia przestrzenna budownictwa mieszkaniowego w Łodzi, PTG, UŁ, Łódź, Materiały XLVIII Zjazdu PTG, t. 2.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2002, Zasoby mieszkaniowe Łodzi: rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna, „Acta Universitatis Lodziensis Folia. Geographica Socio-Oeconomica”, 4.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2005, Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe w Łodzi - struktura i typologia przestrzenna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio- -Oeconomica”, 6.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Stolarczyk B., Suliborski A., 1972, Warunki mieszkaniowe centrum Kielc w ujęciu przestrzennym, „Zeszyty Naukowe UŁ”, 49.pl_PL
dc.referencesDziembowski Z., Andrzejewski A., Ginsbert-Gebert A., 1974, Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i jej rola w społeczno-ekonomicznym rozwoju kraju, SGPiS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGinsbert A., 1955, Ekonomika gospodarki komunalnej, cz. I, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGinsbert-Gebert A., 1977, Polityka komunalna, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGinsbert-Gebert A., Podolski K., 1988, Infrastruktura komunalna i społeczna w Polsce w latach 1950-2000, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk”, z. 140.pl_PL
dc.referencesGoryński J., 1975, Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, WP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2004, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGuilford J. P., 1960, Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerczyńska M., 2004, Komunalne zasoby mieszkaniowe Łodzi, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego UL, Łódź; maszynopis pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem J. Dzieciuchowicza.pl_PL
dc.referencesJaskólowska W., 1966, Organizacja gospodarki mieszkaniowej w Łodzi w latach 1945- 1960, „Zeszyty Naukowe UŁ”, ser. III, z. 15.pl_PL
dc.referencesJaskółowska W., 1976, Rozwój stosunków mieszkaniowych w Łodzi w latach 1918-1968, „Acta Universitatis Lodziensis”, ser. III, nr 1.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaltenberg-Kwiatkowska E., 1982, Mieszkanie — analiza socjologiczna, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaltenberg-Kwiatkowska E., 1996, Prywatyzacja mieszkań komunalnych i zakładowych w opinii ich lokatorów, „Sprawy Mieszkaniowe”, z. 2.pl_PL
dc.referencesKulesza H., 1973, Zmiany warunków mieszkaniowych w miastach Polski w latach 1960- 1970, IGM, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKulesza H., 1985, Warunki mieszkaniowe rodzin z dziećmi, IKŚ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKulesza H., Nieciuński W., 1989, Mieszkalnictwo - zagrożenia i szanse rozwoju, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLitterer-Marwege W., 1961, Analiza struktury gospodarstw domowych z punktu widzenia polityki mieszkaniowej, IBM, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTopczewska T., Siemiński W., 2003, Gospodarka gruntami w gminie, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurowski J., 1979, Środowisko mieszkaniowe w świadomości ludności miejskiej, PAN, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record