Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowska-Adamczak, Monika
dc.date.accessioned2016-06-06T12:12:36Z
dc.date.available2016-06-06T12:12:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18250
dc.description.abstractZgodnie z teorią W. Christallera (1955, 1964) regiony peryferyjne stają się współcześnie bardziej atrakcyjne turystycznie aniżeli betonowe, ciemne i głośne miasta. Dlatego też dogodne położenie Krajny (z dala od dużych aglomeracji Polski) oraz istniejący ogromny potencjał przyrodniczy regionu (uwarunkowany młodoglacjalną rzeźbą terenu wykształconą podczas ostatniego zlodowacenia północnopolskiego) wpływa na atrakcyjność turystyczną obszaru badawczego. Współcześnie, widać to w ciągle rosnącym ruchu turystycznym (wypoczynkowym, poznawczym, rodzinnym itp.) poprzez coraz większą liczbę osób odwiedzających region zarówno na pobyty krótkie (2-4 dni, w tym weekendy), jak i przyjazdy jednodniowe (w związku z udziałem odwiedzających 1-dniowych w licznych imprezach regionalnych) głównie z województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Obserwuje się także pobyty długie (5 dni lub więcej, z przewagą pobytów tygodniowych) turystów przyjeżdżających na Krajnę (najczęściej na wypoczynek nad wodą) z województw łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego oraz gości z zagranicy (głównie z Niemiec). Głównym założeniem niniejszego opracowania było podjęcie próby rekonstrukcji procesu kształtowania (rozwoju) przestrzeni turystycznej Krajny. Stąd, analizą objęto powierzchnię jednego z regionów historyczno-geograficznych Polski, który wg P. Szafrana (1961) jest tożsamy z granicami dawnego powiatu nakielskiego z okresu XVI-XVIII w. (tj. historycznej Krajny). Jednocześnie określono specyfikę ruchu turystycznego oraz znaczenie i rodzaj uwarunkowań determinujących rozwój przestrzeni turystycznej obszaru badawczego wykorzystując do tego wykorzystując do tego wyniki badań i analiz pochodzących m.in. z: inwentaryzacji bazy noclegowej, analizy zróżnicowanych dokumentów (m.in.. ksiąg wieczystych, ksiąg meldunkowych i sprawozdań statystycznych KT-1 i KT-1a wybranych do badania obiektów noclegowych, itd.) oraz badań ankietowych wśród osób odwiedzających Krajnę (w latach 2009-2010) i samorządowców V kadencji (na lata 2006-2010). Zastosowane w niniejszej rozprawie analizy dodatkowo umożliwiły, autorce pracy, zrealizowanie utylitarnych zamierzeń opracowania, do których należy zaliczyć cel poznawczy i edukacyjno–dydaktyczny pracy.pl_PL
dc.description.abstractThe primary aim of this dissertation is to demonstrate and evaluate the tourist space of Krajna, the historical and geographical region of Poland, it’s tourist potential and attractiveness in relation to other Polish regions. The research was conducted in the years 2008­­­-2010. The author focused on analyzing locally available documents (land and mortgage registers), investigation of local tourist infrastructure and conducting surveys among tourists and local authorities, which provided much data that could be potentially used to popularize Krajna as a region attractive to tourists. There appears to be a number of conceptions concerning the boundaries of Krajna. The author of this dissertation applied the division suggested by Paweł Szafran (1961) in his research on the settlement network in the region, where he referred to region’s historical boundaries that overlapped with Nakło poviat (district) from the 16th to 18th century. According to W. Christaller (1955, 1964) regions that are peripheral to big agglomerations become in time destination for tourists because they constitute a tourist space attractive to residents of surrounding big cities. The fact that Krajna is located at the periphery of large agglomerations appears to be particularly important. It seems that tourists often want to escape the hustle and bustle of big cities and experience peace and quiet unavailable in their place of living. Krajna lies on the periphery of several major agglomerations and thus, it fits into the periphery theory. Krajna has much to offer for tourists (priscine landscapes, culture and folklor, cuisine, architectural elements, cultural events) and its peripheral location could be used to enhance the development of tourism in the region. Furthermore, one can distinguish three types of tourism with regard to the length of stay. On the one hand there is long-term tourism (usually one week stay – tourists mainly from four voievodeships: Mazowieckie, Łódzkie, Śląskie and Dolnośląskie or from abroad – mainly from Germany) and short-term tourism (up to three days stay, usually on weekends – tourists from two voievodeships: Kujawsko-Pomorskie and Wielkopolskie). On the other hand, there are the so-called one-day-visitors, who come to Krajna only to see and take part in cultural events. All three above-mentioned types of tourists are important for the development of the tourist space of Krajna.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectKrajnapl_PL
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectperyferyjnośćpl_PL
dc.subjecttourist spaceen
dc.subjectperipheryen
dc.titlePrzestrzeń turystyczna Krajnypl_PL
dc.title.alternativeThe tourist space of Krajnapl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number317pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.contributor.authorEmailm.kozlowska.adamczak@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorMatczak, Andrzej
dc.dissertation.reviewerRydz, Eugeniusz
dc.dissertation.reviewerSokołowski, Dariusz Robert
dc.date.defence2016


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record