Spis treści - Content

Wprowadzenie
Introduction

 1. Turystyka zrównoważona – pytania o naukową użyteczność koncepcji
  Mirosław Mika
  Sustainable Tourism: A Critique Of The Academic Feasibility Of The Concept
  Mirosław Mika
 2. Wkład geografii niepełnosprawności w rozwój „turystyki dostępnej”
  Alina Zajadacz
  The Contribution Of The Geography Of Disability To The Development Of ‘Accessible Tourism’
  Alina Zajadacz
 3. Bariery zwiedzania atrakcji turystycznych na przykładzie muzeów i instytucji paramuzealnych
  Marek Nowacki
  Constraints To Attendance At Visitor Attractions: The Case Of Museums, Zoos And Botanic Gardens
  Marek Nowacki
 4. Funkcja turystyczna obszarów wiejskich w województwie pomorskim. Zróżnicowanie i zmiany
  Małgorzata Durydiwka
  The Tourism Function Of Rural Areas In Pomerania Province: Diversity And Change
  Małgorzata Durydiwka
 5. Analiza frekwencji w polskich atrakcjach turystycznych
  Zygmunt Kruczek
  Analysis Of Visitor Attendance At Polish Tourism Attractions
  Zygmunt Kruczek
 6. Zastosowanie „metod mieszanych” do badania zachowań turystów w mieście – przykład konceptualizacji i wykorzystania (artykuł dyskusyjny)
  Jacek Kotus; Michał Rzeszewski
  Applying ‘Mixed Methods’ In The Study Of Tourist Behaviours In The City – An Example Of Conceptualization And Application (Discursive Article)
  Jacek Kotus; Michał Rzeszewski
 7. Waloryzacja nieużytkowanych cmentarzy luterańskich na terenie nadleśnictw Maskulińskie i Pisz a możliwości rozwoju tanatoturystyki
  Sławomir Sobotka; Anna Długozima
  Evaluation And Development Opportunities Of The Disused Lutheran Cemeteries Within The Maskulińskie And Pisz Forest Divisions For Thanatourism
  Sławomir Sobotka; Anna Długozima
 8. Walory turystyczne wybranych zjawisk lodowych na przykładzie południowego wybrzeża Bałtyku
  Józef Girjatowicz
  Ice Phenomena As A Tourism Asset On The Southern Coast Of The Baltic Sea
  Józef Girjatowicz

Recent Submissions