Now showing items 9-11 of 11

  • Społeczne konsekwencje rewitalizacji wrocławskiego Nadodrza 

   Olejniczak, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Referat dotyczy Nadodrza, jednego ze śródmiejskich osiedli Wrocławia, na którym od ponad dziesięciu lat prowadzone są działania rewitalizacyjne mające na celu wprowadzanie społecznych, ekonomicznych, przestrzennych, ...
  • Wprowadzenie. Wokół miasta i władzy 

   Borowik, Iwona; Kozdraś, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  • Władze miejskie a poszukiwania dobrej przestrzeni publicznej 

   Borowik, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Artykuł porusza zagadnienie relacyjności między przestrzenią publiczną (jej formą / funkcją architektoniczną) miasta i władzami miejskimi oraz mieszkańcami. Dotyka kwestii poczucia odpowiedzialności mieszkańców za ich ...