Now showing items 1-1 of 1

    • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r., II KK 219/14 

      Mazurek-Wardak, Magdalena; Wardak, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
      Artykuł stanowi glosę aprobującą do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r., II KK 219/14. W szczególności zwrócono uwagę na płynącą z tego wyroku konieczność ustalenia rzeczywistego wpływu środka odurzającego ...